Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Nomas izsole Pils parka kioskam

Pašvaldības aģentūra “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” izsola Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Palasta ielā 24, Cēsis, Cēsu novads kadastra numurs 42010051605002, 6,5m2 platībā ar 30m2 lielu pieguļošo teritoriju (turpmāk  - Objekts).

Izsole notiek Pils laukumā 3, Cēsīs, Cēsu nov. 2022.gada 29.aprīlī plkst.13.30.

Izsoles Objekta nosacītā (sākotnējā) nomas cena ir 50,00 euro (piedcesmit eiro un 00 centi) mēnesī bez PVN.
Telpu nomas līguma termiņš 5 (pieci) gadi no līguma noslēgšanas dienas.

Izsoles Objektu nav tiesības nodot apakšnomā, ja nav saņemta iznomātāja rakstiska piekrišana.

Pirmā mutiskā izsole ar augšupejošu soli.

Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek katru darba dienu no izsoles publikācijas dienas līdz līdz 2022.gada 29.aprīlim plkst.10.00 pašvaldības aģentūrā “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” Baznīcas laukums 1, Cēsīs, Cēsu nov., 2.stāvā, jurista kabinetā. Vizīti iepriekš piesakot zvanot uz tālruni 64127761.

Izsoles dalībniekiem objekta apskate līdz 2022.gada 29.aprīlim plkst.10.00 darba dienās no plkst. 8.00 līdz plkst.17.00 (pusdienu pārtraukums plkst.12.00-13.00), iepriekš ierašanās laiku saskaņojot pa tālruni 29105651. 
 
Izsoles noteikumi.
Nomas līguma projekts.