Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Par vides jautājumiem

Saistošo noteikumu Nr. Saistošo
noteikumu
pieņemšanas
datums
Saistošo noteikumu nosaukums Saistošie
noteikumi
spēkā
no
Pievienotie dokumenti
31

11.08.2022

Ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas ierobežojumi Cēsu novadā

25.08.2022 Saistošie noteikumi