Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas saskaņošana un ielu tirdzniecības atļaujas sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai saņemšana

Dokumenti

Pakalpojuma pieprasīšana 

Ielu tirdzniecības vietas Cēsu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā

 

Lai saskaņotu sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu publiskā vietā un saņemtu ielu tirdzniecības atļauju sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai, tirdzniecības dalībniekam jāiesniedz:

 • iesniegums;
 • saskaņojums ar Cēsu novada Būvvaldi tirdzniecības vietas pases noformēšanai, kas ir spēkā 20 dienas no izsniegtās ielu tirdzniecības atļaujas spēkā stāšanās datuma. Cēsu novada Būvvaldē pirmsprojekta stadijā jāiesniedz projekts divos eksemplāros, kura sastāvā iekļauta:
  • vietas fotofiksācija;
  • objekta novietne situācijas plānā vai zemes robežu plānā M 1:250 vai 1:500 (A4 formātā);
  • vietas iekārtojums, mēbeļu (atsevišķos gadījumos arī grīdas) izvietojums shēmā M 1:100;
  • detaļu dizains (mēbeles, saulessargi/lietussargi, norobežojošie elementi, apgaismojums, puķu kastes un citi elementi);
  • mākslīgās grīdas seguma un nojumju izbūves gadījumos plānā jānorāda, kā tiek nodrošināta brīva piekļuve inženierkomunikāciju akām vai uztvērējakām;
 • gadījumos, kad sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vieta publiskā vietā piesaistīta pastāvīgai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietai, jāiesniedz īpašuma tiesību vai lietošanas tiesību apliecinošs dokuments par pastāvīgo sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietu.

VPVKAC 

Cēsu novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs

Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101

Tālrunis: 64161800, 66954884

dome@cesunovads.lv

cesis@pakalpojumucentri.lv

 

Darba laiks

Pirmdienās 8.00 - 18.00

Otrdienās 8.00 - 17.00 
Trešdienās 8.00 - 17.00 
Ceturtdienās  8.00 - 17.00
Piektdienās  8.00 - 16.00


Pakalpojumu var saņemt arī Vaives pagasta pārvaldē.

Rīdzenes bibliotēka, Nākotnes iela 6-14, Rīdzene. Vaives pagasts, Cēsu novads

 

Darba laiks

Pirmdienās 9.00 - 13.00 un 14.00 - 18.00

Otrdienās 8.00 - 13.00 un 14.00 - 17.00

Trešdienās 9.00 - 13.00 un 14.00 - 18.00

Ceturtdienās

8.00 - 13.00 un 14.00 - 17.00

Piektdienās 

8.00 - 13.00 un 14.00 - 17.00

 

Konsultācijām:

Cēsu novada Būvvalde

Tālrunis: 26133952 

 

Finanšu pārvaldes

Nodokļu administratores

Tālrunis: 68413530

nodokli@cesunovads.lv

Pakalpojuma saņemšana

 

NB! Gadījumos, kad par ielu tirdzniecību ir jāmaksā pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās, ielu tirdzniecības atļaujas tiek izsniegtas pēc minētās nodevas samaksāšanas.

 

Pēc dokumentu izskatīšanas tiek izsniegta pagaidu atļauja līdz tirdzniecības vietas pases noformēšanai. Tā derīga 20 dienas.

 

Lai saņemtu tirdzniecības vietas pasi, pēc tirdzniecības vietas iekārtošanas Būvvaldei jāiesniedz tās fotofiksācija.

 

Tirdzniecības vietas pase tiek izsniegta uz konkrētu sezonas laiku. Tirdzniecības vietas pase nākamajā gadā (atbilstoši sezonai) var tikt izsniegta, pamatojoties uz iepriekšējā gadā Cēsu novada Būvvaldē saskaņotu projektu.

Maksa par pakalpojumu

Nodeva par tirdzniecību publiskās vietās, saskaņā ar saistošajiem noteikumiem "Pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās Cēsu novada pašvaldības teritorijā".

Normatīvie akti

Ministru kabineta 12.05.2010. noteikumi Nr.440 “Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību”

 

Par ielu tirdzniecības kārtību un pašvaldības nodevu ielu tirdzniecībai publiskās vietās Cēsu novada pašvaldības teritorijā