Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Jaunas ielu tirdzniecības vietas iekārtošanas saskaņošana

Dokumenti

Pakalpojuma pieprasīšana 

Ielu tirdzniecības vietas Cēsu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā

 

Lai saskaņotu jaunas ielu tirdzniecības vietas iekārtošanu, pašvaldībai jāiesniedz:

 • iesniegums klātienē vai epakalpojumi.cesis.lv
 • tirdzniecības vietas projekta dokumentācija, izņemot gadījumus, kad tirdzniecība tiek veikta no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta
  • vietas fotofiksācija;
  • objekta (kopējās aizņemamās teritorijas) izvietojums situācijas plānā vai zemesgabala robežu plānā M 1:250 vai 1:500;
  • tirdzniecības vietas iekārtojuma izvietojums plānā M 1:100;
  • detalizēts dizaina risinājums;
  • sarežģītās pilsētvides situācijās – objekta vizualizācija vides kontekstā;
 • ja tirdzniecība tiek veikta no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta –
  • vietas fotofiksācija;
  • objekta novietne situācijas plānā vai zemesgabala robežu plānā M 1:250 vai 1:500;
  • autotransporta izvietojums plānā M 1:100 un kustības maršruts, norādot pieturvietas tirdzniecības veikšanai;
 • saskaņojums ar nekustamā īpašuma, uz kura tiek ierosināta ielu tirdzniecības vieta vai pieturvietu izveide tirdzniecības veikšanai, īpašnieku vai tiesisko valdītāju  par ielu tirdzniecības vietas izveidi.

VPVKAC 

Cēsu novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs

Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101

Tālrunis: 64161800, 66954884

dome@cesunovads.lv

cesis@pakalpojumucentri.lv

 

Darba laiks

Pirmdienās 8.00 - 18.00

Otrdienās 8.00 - 17.00 
Trešdienās 8.00 - 17.00 
Ceturtdienās  8.00 - 17.00
Piektdienās  8.00 - 16.00


Pakalpojumu var saņemt arī Vaives pagasta pārvaldē.

Rīdzenes bibliotēka, Nākotnes iela 6-14, Rīdzene. Vaives pagasts, Cēsu novads

 

Darba laiks

Pirmdienās 9.00 - 13.00 un 14.00 - 18.00

Otrdienās 8.00 - 13.00 un 14.00 - 17.00

Trešdienās 9.00 - 13.00 un 14.00 - 18.00

Ceturtdienās

8.00 - 13.00 un 14.00 - 17.00

Piektdienās 

8.00 - 13.00 un 14.00 - 17.00

 

Konsultācijām:

Cēsu novada Būvvalde

Tālrunis: 26133952 

 

Finanšu pārvaldes

Nodokļu administratores

Tālrunis: 68413530

nodokli@cesunovads.lv
 

Pakalpojuma saņemšana

 

Iesniegumu un pārējos dokumentus izskata Cēsu novada būvvalde un Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisija.

 

Ar pilniem iekārtošanas nosacījumiem aicinām iepazīties Cēsu novada domes saistošajos noteikumos “Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Cēsu novadā”.

 

Attīstības un teritorijas plānošanas komisija pieņem lēmumu par ielu tirdzniecības vietas saskaņošanu vai saskaņojuma atteikumu, par to informējot pieteikuma iesniedzēju.

Maksa par pakalpojumu

Bezmaksas

Normatīvie akti

Ministru kabineta 12.05.2010. noteikumi Nr.440 “Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību”

 

Par ielu tirdzniecības kārtību un pašvaldības nodevu ielu tirdzniecībai publiskās vietās Cēsu novada pašvaldības teritorijā