Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Sociālie pakalpojumi personām ar garīga rakstura traucējumiem

Lai saņemtu pašvaldības nodrošinātos sociālos pakalpojums, personai vai tās pārstāvim jāvēršas Cēsu novada Sociālajā dienestā.

  • Dienas aprūpes centrs (DAC) pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem

Nodrošina sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu personām ar garīga rakstura traucējumiem (GRT). Dienests sniedz vai nodrošina pakalpojumu pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kuras pēc ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju pakalpojumu saņemšanas pārriet uz dzīvi sabiedrībā, kā arī pilngadīgām personām ar GRT, kuras potenciāli var nonākt valsts ilgstošas aprūpes institūcijā un kurām noteikta smaga vai ļoti smaga invaliditāte (I vai II invaliditātes grupa).

  • Specializētās darbnīcas

Pakalpojums ar speciāli pielāgotām darba vietām un nodrošinātu speciālistu atbalstu personām ar GRT darbspējīgā vecumā. Dienests sniedz vai nodrošina pakalpojumu pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kuras pēc ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju pakalpojumu saņemšanas pārriet uz dzīvi sabiedrībā, kā arī pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kuras potenciāli var nonākt valsts ilgstošas aprūpes institūcijā un kurām noteikta smaga vai ļoti smaga invaliditāte (I vai II invaliditātes grupa).

  • Grupu dzīvokļa (mājas) pakalpojums

Pakalpojums nodrošina mājokli un individuālu atbalstu sociālo problēmu risināšanā, prasmju un iemaņu attīstīšanā, lai persona varētu uzsākt patstāvīgu dzīvi vai spētu iespējami neatkarīgi funkcionēt grupu dzīvoklī (mājā). Dienests pakalpojumu sniedz vai nodrošina pilngadīgām personām ar GRT , kuras objektīvu apstākļu dēļ nevar dzīvot patstāvīgi un kuras pēc valsts finansētu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju pakalpojumu saņemšanas uz dzīvi sabiedrībā, kā arī pilngadīgām personām ar GRT, kuras potenciāli var nonākt valsts ilgstošas aprūpes institūcijā un kurām ir noteikta smaga vai ļoti smaga invaliditāte (I vai II invaliditātes grupa).

  • Speciālistu pakalpojumi un konsultācijas sociālās rehabilitācijas un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu ietvaros

Nodrošina konsultācijas un nodarbības, lai uzlabotu dzīves kvalitāti un sociālo funkcionēšanu un psihosociālu atbalstu. Dienests sniedz vai nodrošina speciālistu pakalpojumus atbilstoši individuālā atbalsta plānam vai sociālās rehabilitācijas plānam pilngadīgām personām ar GRT , kuras pēc valsts finansētu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju pakalpojumu saņemšanas pāriet uz sabiedrībā, kā arī pilngadīgām personām ar GRT, kuras potenciāli var nonākt valsts ilgstošas aprūpes institūcijā un kurām ir noteikta smaga vai ļoti smaga invaliditāte (I vai II invaliditātes grupa).

 

 

Pakalpojuma adrese, pakalpojuma sniedzējs

Kontaktinformācija

pakalpojuma saņemšanai

Dienas aprūpes centrs  pilngadīgām personām ar GRT

Cēsis - atbalsta centrs “Pērle”, Rīgas iela 90

Biedrība "Rīgas pilsētas "Rūpju bērns""

Ivars Sakss (Cēsu pilsēta)

e-pasts: ivars.sakss@cesunovads.lv, tālr.: 20244231

 

Līga Šmitiņa Jankovska (Priekuļi, Liepa)

e-pasts: liga.smitina@cesunovads.lv, tālr.: 64107303

 

Gunta Smutova (Priekuļi, Liepa)

e-pasts:  gunta.smutova@cesunovads.lv, tālr. 26568996

 

Velga Berķe (Vecpiebalga, Jaunpiebalga, Taurene, Kaive, Ineši)

e-pasts: velga.berke@cesunovads.lv, tālr.: 20234365

 

Velita Solnceva (Līgatne, Nītaure, Zaube, Skujene, Amata, Drabeši)

e-pasts: velita.solnceva@cesunovads.lv tālr.:25467098

 

Sarma Sičika (Stalbe, Plācis, Raiskums)

e-pasts: sarma.sicika@cesunovads.lv, tālr.: 64134414

 

Priekuļi - Priekuļu prospekts 1

Cēsu novada Sociālais dienests

Spāre - Spāres muiža 21, Amatas pagasts

Biedrība "Cerību spārni"

Specializētās darbnīcas

Cēsis- atbalsta centrs “Pērle”, Rīgas iela 90

Biedrība "Rīgas pilsētas "Rūpju bērns""

Priekuļi - Priekuļu prospekts 1

Cēsu novada Sociālais dienests

Spāre - Spāres muiža 21, Amatas pagasts

Biedrība "Cerību spārni"

Grupu dzīvokļa (mājas) pakalpojums

Spāre - Spāres muiža 34, Amatas pagasts

Biedrība "Cerību spārni"

 

Cēsis - Caunas iela 8, Cēsu novads

Biedrības "Cerību spārni"

 

Informējam, ka ESF projekta “Vidzeme iekļauj” sociālos pakalpojumus Cēsu novada iedzīvotāji var saņemt arī jebkurā citā novadā pēc savas izvēles.