Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Sociālie pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem

Lai saņemtu pašvaldības nodrošinātos sociālos pakalpojums bērniem ar funkcionāliem traucējumiem,  jāvēršas Cēsu novada Sociālajā dienestā.

  • Dienas aprūpes centrs (DAC) bērniem ar funkcionāliem traucējumiem
    Nodrošina sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (FT). Dienests sniedz vai nodrošina dienas aprūpes centra bērniem ar FT pakalpojumu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir noteikta invaliditāte un kuri dzīvo ģimenēs.
     
  • Speciālistu pakalpojumi un konsultācijas sociālās rehabilitācijas un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu ietvaros
    Nodrošina konsultācijas un nodarbības, lai uzlabotu dzīves kvalitāti un sociālo funkcionēšanu un psihosociālu atbalstu. Pašvaldība sniedz vai nodrošina Speciālistu pakalpojumus atbilstoši individuālā atbalsta plānam bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir noteikta invaliditāte un kuri dzīvo ģimenēs, un viņu likumiskajiem pārstāvjiem vai audžuģimenēm.

 

Pakalpojuma adrese, pakalpojuma sniedzējs

Kontaktinformācija

pakalpojuma saņemšanai

Dienas aprūpes centrs  bērniem ar FT

Atbalsta centrs “Pērle”,

Rīgas iela 90, Cēsis

Biedrība "Rīgas pilsētas "Rūpju bērns""

Egita Straume (Cēsu pilsēta)

e-pasts: egita.straume@cesunovads.lv, tālr.: 25455369

Līga Šmitiņa Jankovska (Priekuļi, Liepa)

e-pasts: liga.smitina@cesunovads.lv, tālr.: 64107303

Gunta Smutova (Priekuļi, Liepa)

e-pasts:  gunta.smutova@cesunovads.lv, tālr. 26568996

Velga Berķe (Vecpiebalga, Jaunpiebalga, Taurene, Kaive, Ineši)

e-pasts: velga.berke@cesunovads.lv, tālr.: 20234365

Velita Solnceva (Līgatne, Nītaure, Zaube, Skujene, Amata, Drabeši)

e-pasts: velita.solnceva@cesunovads.lv tālr.:25467098

Sarma Sičika (Stalbe, Plācis, Raiskums)

e-pasts: sarma.sicika@cesunovads.lv, tālr.: 64134414

Speciālistu pakalpojumi un konsultācijas sociālās rehabilitācijas un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu ietvaros

Atbalsta centrs “Pērle”,

Rīgas iela 90, Cēsis

Biedrība "Rīgas pilsētas "Rūpju bērns""

Informējam, ka ESF projekta “Vidzeme iekļauj” sociālos pakalpojumus Cēsu novada iedzīvotāji var saņemt arī jebkurā citā novadā pēc savas izvēles.