Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Pašvaldības pirmpirkuma tiesību izskatīšana

Dokumenti

Pērkot vai pārdodot nekustamo īpašumu Cēsu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, ar iesniegumu jāvēršas Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldē, lai noskaidrotu, vai pašvaldība izmantos pirmpirkuma tiesības.

 

Pakalpojuma pieprasīšana un saņemšana

 

Iesniegumu pirmpirkuma tiesību izskatīšanai var iesniegt klātienē Cēsu novada pašvaldībā vai nosūtīt e-pastā, pievienojot pirkuma līgumu vai tā norakstu (šādā gadījumā dokumentiem jābūt parakstītiem ar elektronisko parakstu). Iesniegumu var nosūtīt arī pa pastu, un nosūtīt, izmantojot E-adresi.

 

Ja iesniegumu iesniedz pilnvarotā persona, tad uzrādāma pilnvara (oriģināls) pārstāvēt pārdevēju vai pircēju nekustamā īpašuma pārdošanā un/vai ar to saistīto darbību veikšanā.

Pašvaldība izvērtē, vai nekustamais īpašums ir nepieciešams pašvaldības autonomo funkciju veikšanai.

 

Ja pašvaldība neizmanto pirmpirkuma tiesības, tad persona var veikt īpašuma tiesību maiņas reģistrāciju zemesgrāmatā, nostiprinājuma lūgumam pievienojot vienu no norādītajiem dokumentiem:

  • izziņu par nekustamā īpašuma pirkuma līguma pieņemšanu, ko sagatavo un izsniedz Īpašumu apsaimniekošanas pārvalde.
  • izziņu par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības, kuru sagatavo un izsniedz Īpašumu apsaimniekošanas pārvalde .

5 darbdienu laikā pēc pirkuma līguma vai tā noraksta pieņemšanas pašvaldībā - izziņa par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības.

 

20 dienu laikā pēc pirkuma līguma vai tā noraksta pieņemšanas pašvaldībā -  domes lēmums par pirmpirkuma tiesību izmantošanu vai atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības.

 

25 dienas pēc pirkuma līguma pieņemšanas pašvaldībā pircējam ir tiesības iesniegt dokumentus zemesgrāmatā īpašuma tiesību maiņas reģistrācijai, pievienojot izziņu par nekustamā īpašuma pirkuma līguma pieņemšanu, ja pašvaldība nav pieņēmusi lēmumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu vai atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības, vai arī nav izsniegta izziņa par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības.

 

Nekustamo īpašumu darījumu speciāliste

Santa Smiltniece

Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, 104.kab.

Tālrunis: 29154806

santa.smiltniece@cesunovads.lv 

 

 Darba laiks

 

Pirmdienās 8.00-12.00; 12.30-18.00

Otrdienās 8.00-12.00; 12.30-17.00
Trešdienās 8.00-12.00; 12.30-17.00
Ceturtdienās 8.00-12.00; 12.30-17.00
Piektdienās 8.00-13.00

 

 

VPVKAC 

Cēsu novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs

Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101

Tālrunis: 64161800, 66954884

dome@cesis.lv

cesis@pakalpojumucentri.lv

 

Darba laiks

Pirmdienās 8.00 - 18.00

Otrdienās 8.00 - 17.00 
Trešdienās 8.00 - 17.00 
Ceturtdienās  8.00 - 17.00
Piektdienās  8.00 - 16.00

 

Maksa par pakalpojumu

 

Bezmaksas

Saistītie pakalpojumi

 

 

Normatīvie akti

 

Likums "Par pašvaldībām"

MK 28.09.2010. not. Nr.919 „Noteikumi par vietējo pašvaldību pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību un termiņiem”

Fizisko personu datu apstrādes likums