Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Pašvaldības iestāžu darbs pandēmijas laikā

Pašvaldības aģentūra "Sociālais dienests" un Cēsu novada bāriņtiesa klientus apkalpo tikai pēc iepriekšēja pieraksta. 

Vienoties par pierakstu Sociālajā dienestā iespējams, zvanot pa tālruņiem:

 • Sociālās palīdzības organizatori: 64122908; 64127745
 • Ģimeņu atbalsta nodaļas sociālie darbinieki: 26634316; 29327436
 • Atbalsta nodaļas pilngadīgām personām sociālie darbinieki: 26357317; 2026331

Tiek nodrošināta iespēja atstāt iesniegumus un klientus apkalpo arī telefoniski. Sociālā dienesta klienti tāpat kā iepriekš turpina saņemt mājas aprūpes, nakts patversmes u.c. pakalpojumus.


Cēsu novada pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļa klientus apkalpo tikai pēc iepriekšēja pieraksta, lai nodrošinātu dzimšanas, miršanas u.c. neatliekamu iesniegumu reģistrāciju. Arhīva izziņām aicinājums iespēju robežās pieteikties elektroniski - dzimtsaraksti@cesis.lv


Cēsu novada Pašvaldības policija turpina darbu ierastajā režīmā.


No 2021. gada 13.septembra Cēsu pilsētas pansionātā noteikta karantīna. Piederīgo viesošanās pansionātā kategoriski aizliegta. Tuvinieki var nodot paciņas, taču produktiem un precēm jābūt oriģināliepakojumā. Kontakttālruņi: Medicīnas māsa 27774120; Sociālā darbiniece 27875890.


Koncertzāle "Cēsis" apmeklētājiem slēgta.


No 10. jūnija bibliotēkas apmeklētājiem pieejams plašāks klātienes pakalpojumu klāsts:

 • grāmatu apmaiņa un brīvpieeja krājumam;
 • atvērtas periodikas un novadpētniecības lasītavas;
 • iespēja izmantot datoru e-pastu sūtīšanai, rēķinu apmaksas veikšanai, sludinājumu caurlūkošanai u. tml.;
 • tiek nodrošināti drukāšanas, kopēšanas, skenēšanas un laminēšanas maksas pakalpojumi.

Nosacījumi, kas jāievēro, apmeklējot bibliotēku:

 • maksimālais uzturēšanās laiks bibliotēkā – 1 stunda dienā;
 • apmeklējot bibliotēku, lietojiet mutes un deguna aizsegu (Šī prasība jāievēro arī bērniem no 7 gadu vecuma)
 • ievērojiet distanci;
 • rūpējieties par savu roku higiēnu – izmantojiet dezinfekcijas līdzekļus, kas izvietoti bibliotēkā!

Darbs norit, ievērojot Kultūras Ministrijas izstrādātās vadlīnijas epidemioloģiskās drošības pasākumiem bibliotēku darbībā.

Kontaktinformācija: 
e-pasts: info@biblioteka.cesis.lv 
Tālr. Pieaugušo apkalpošanas nodaļa: 64122879, 20236342 
Tālr. Bērnu apkalpošanas nodaļa: 64122605, 25668580 


Izglītības iestādēs darbojas Ministru kabineta noteiktie ierobežojumi. Pirmsskolas izglītības iestādes darbojas pilnā apmērā, ievērojot epidemioloģiskās drošības prasības. Mācību režīmu - attālināto vai klātienes - nosaka izglītības iestāžu vadība.


Cēsu tirgus turpina darbu. Uz visiem tirgotājiem attiecināmas stingrākas higiēnas un dezinficēšanas prasības, nepieciešams nodršināt distanci starp klientiem. Svarīgākā informācija un prasības izvietotas arī uz visām tirgus paviljona durvīm. Tirgum iekštelpās noteikts apmeklētāju skaita ierobežojums.


Cēsu pilsētas SIA "VINDA" klātienē klientus pieņems pēc iepriekšēja pieraksta šādos laikos pirmdienās no plkst. 9.00-16.00 un trešdienās no plkst. 9.00 – 18.00. Pieteikt vizīti var pa tālruni 64122957


Lūdzam visās iestādēs ievērot izvietotās norādes un sekot darbinieku norādījumiem! Aicinām jebkādas elpceļu saslimšanas gadījumā publiskas iestādes neapmeklēt!

Visu Cēsu novada pašvaldības iestāžu un darbinieku kontakti atrodami šeit: https://www.cesis.lv/lv/kontakti/.