Pašvaldības darbs

Cēsu novada pašvaldības klientu apaklpošanas centri un iestādes klientus apkalpo zaļajā režīmā (uzrādot vakcinācijas sertifikātu).

Ja klients vēlas satikt konkrētus pašvaldības speciālistus – piemēram, Būvvaldē, Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldē u.c. –n

Pašvaldības pakalpojumus iespējams saņemt elektroniski, iesniegumus nosūtot vai nu uz e-pastu dome@cesis.lv, vai iesniedzot portālā Latvija.lv vai izmantojot pašvaldības e-pakalpojumu portālu!

Arī telefoniski sniegta informācija tiek reģistrēta kā iesniegums. Klientu apkalpošanas centra telefona numurs 64161800. Visu Cēsu novada pašvaldības iestāžu un darbinieku kontakti atrodami šeit: https://www.cesis.lv/lv/kontakti/.