Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Iesaiste pašvaldības darbā

Par aktuālo informāciju par pašvaldības plānošanas dokumentiem un iesaisti to izstrādē sazināties ar Galveno teritorijas plānotāju Evija Taureni evija.taurene@cesis.lv, 64161890.