Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Iesaiste pašvaldības darbā

Cēsu novada pašvaldība sagatavojusi jaunizveidotā Cēsu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.-2035. gadam un Attīstības programmas 2021.-2027. gadam 1. redakciju. Dokumenti tiks nodoti sabiedriskajai apspriešanai no 12.novembra līdz 10.decembrim.

Publiskās apspriešanas sanāksme norisināsies trešdien, 1. decembrī, plkst. 18.00 neklātienes formātā (Facebook tiešraidē) – saite uz pasākumu tiks publicēta cesis.lv un apvienības pārvalžu mājaslapās līdz ar sabiedriskās apspriedes uzsākšanu.

Aicinām publiskās apspriedes laikā iepazīties ar Cēsu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2021.-2035. gadam un Attīstības programmu 2021.-2027.gadam. Dokumenti no 5.novembra būs pieejami valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā geolatvija.lv - Attīstības programma ŠEIT, Ilgstspējīgas attīstības programma ŠEIT un klātienē visos novada klientu apmeklēšanas centros (dokumentu izskatīšana veicama pēc iepriekšēja pieraksta):

  • Cēsu novada centrālajā administrācijā, Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu nov. (tāl. nr. 64161800);
  • Amatas apvienības pārvaldē, “Ausmas”, Drabešu pag., Cēsu nov. (tāl. nr. 64127935);
  • Jaunpiebalgas apvienības pārvaldē, Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pag., Cēsu nov. (tāl. nr. 64162440);
  • Līgatnes apvienības pārvaldē, Nītaures iela 6, Augšlīgatne, Līgatnes pag., Cēsu nov. (tāl. nr. 64155636);
  • Pārgaujas apvienības pārvaldē, "Iktes", Stalbe, Stalbes pag., Cēsu nov. (tāl. nr. 64134426);
  • Priekuļu apvienības pārvaldē, Cēsu prospekts 5, Priekuļi, Priekuļu pag., Cēsu nov. (tāl. nr. 66954881);
  • Vecpiebalgas apvienības pārvaldē, Alauksta iela 4, Vecpiebalga, Vecpiebalgas pag., Cēsu nov. (tāl. nr. 64107279).
Rakstiskus komentārus un priekšlikumus par novada plānošanas dokumentiem aicinām iesniegt līdz 2021.gada 10.decembrim:
  • Cēsu novada pašvaldības klientu apkalpošanas centros darba dienās atbilstoši iestāžu darba laikam;
  • Sūtot pa pastu uz adresi Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101
  • Sūtot elektroniski uz e-pasta adresi dome@cesis.lv

Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un Attīstības programmas sabiedriskā apspriešana noteikta atbilstoši Cēsu novada domes 21.10.2021. sēdē pieņemtajam lēmumam Nr. 284 “Par Cēsu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021. – 2035.gadam un Cēsu novada attīstības programmas 2021. – 2027.gadam 1.redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai”.

Jautājumu gadījumā sazināties ar Cēsu novada centrālās administrācijas galvenā teritorijas plānotāja pienākumu izpildītāju Zani Gulbinsku (64161890, zane.gulbinska@cesis.lv) vai Attīstības un būvniecības pārvaldes vadītāju Daci Eihenbaumu (64161891, dace.eihenbauma@cesis.lv).

Dokumenti