Seminārs par aktualitātēm meža apsaimniekošanā

Sestdien, 18.septembrī, Cēsu novadā notiks SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" MKPC Ziemeļvidzemes seminārs par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu.

Norises vieta: Cēsu novada: "Tīraine", "Ungurmuiža", "Zvejnieki"

Programma 

Laiks

Saturs

Lektors

10:00 - 10:30

Semināra atklāšana, aktualitātes ES atbalsta saņemšanai meža īpašniekiem.

Raimonds Mežaks (MDT "Pūpoli" pārvaldnieks) Andris Vīrs (MKPC Ziemeļvidzemes nodaļas vecākais mežsaimniecības konsultants)

10:30 - 11:30

Meža apsaimniekošanas nosacījumi GNP neitrālajā zonā. Stalbes pagasta "Tīraine" Nepieciešamie dokumenti.

 

11:30 - 11:45

Pārbrauciens uz Raiskuma pagasta "Ungurmuižu"

 

11:45 - 12:45

 

Meža apsaimniekošanas nosacījumi GNP kultūrvēsturiskajā zonā. Nepieciešamie dokumenti. Iepazīšanās ar akūtās kalšanas skartu ozolu.

Raimonds Mežaks (MDT "Pūpoli" pārvaldnieks) Andris Vīrs (MKPC Ziemeļvidzemes nodaļas vecākais mežsaimniecības konsultants)

12:45 - 13:15

Kafijas pauze.pārbrauciens uz Stalbes pagasta "Zvejniekiem"

 

13:15 - 14:00

Meža apsaimniekošanas nosacījumi GNP ainavu aizsardzības zonā.

Nepieciešamie dokumenti.

Raimonds Mežaks (MDT "Pūpoli" pārvaldnieks) Andris Vīrs (MKPC Ziemeļvidzemes nodaļas vecākais mežsaimniecības konsultants)

14:00 - 15:30

Meža apsaimniekošanas nosacījumi GNP dabas lieguma zonā.

Nepieciešamie dokumenti. Meža apsaimniekošana senkapu tuvumā. Nepieciešamie dokumenti.

Raimonds Mežaks (MDT "Pūpoli" pārvaldnieks) Andris Vīrs (MKPC Ziemeļvidzemes nodaļas vecākais mežsaimniecības konsultants)

15:30 - 16:00

Diskusijas un atbildes uz jautājumiem

Raimonds Mežaks (MDT "Pūpoli" pārvaldnieks) Andris Vīrs (MKPC Ziemeļvidzemes nodaļas vecākais mežsaimniecības konsultants)