Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Sociālais dienests aicina pieteikties bērnu un jauniešu vasaras nometņu organizēšanai

Sociālais dienests aicina pieteikties bērnu un jauniešu vasaras nometņu organizēšanai

Cēsu novada p/a “Sociālais dienests” aicina nometņu vadītājus pieteikties bērnu un jauniešu vasaras nometņu organizēšanai!

Nometņu mērķis ir veicināt bērnu un jauniešu saturīgu un lietderīgu brīvā laika pavadīšanu, popularizēt veselīgu dzīvesveidu, kā arī atbalstīt izglītības iestāžu, nevalstisko organizāciju un fizisko personu iniciatīvu bērnu un jauniešu brīvā laika organizēšanā. Projekta mērķauditorija ir Cēsu novadā deklarētie bērni un jaunieši vecumā no 7 līdz 16 gadiem.

Kopskaitā plānotas 3 (trīs) 5 (piecu) dienu dienas nometnes Aģentūras redzeslokā esošiem bērniem, tai skaitā viena nometne bērniem ar īpašām vajadzībām.
Pieteicējs var būt valsts un pašvaldības institūcija, juridiska persona, kā arī fiziska persona, kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrēta komercreģistrā kā individuālais komersants vai saimnieciskās darbības veicējs.

Nolikums un pieteikums Veselīgās dienas nometnes trūcīgo un maznodrošināto ģimeņu bērniem rīkošanai

Nolikums un pieteikums Nometnes skolas vecuma bērniem ar īpašām vajadzībām rīkošanai


Projektu pieteikumus var iesniegt līdz šī gada 19. jūnijam uz e-pastu soc.ag@cesis.lv

Datums: 2020. gada 15. jūnijs