Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Sociālā palīdzība Cēsu novadā ārkārtas situācijā

Sociālā palīdzība Cēsu novadā ārkārtas situācijā

Ievērojot ārkārtējās situāciju pagarināšanu valstī saistībā ar COVID- 19 izplatību Cēsu novada pašvaldības aģentūra “Sociālais dienests” (turpmāk – Sociālais dienests) turpina savu darbu organizēt izvairoties no tiešiem kontaktiem. 

Atgādinām, ka šajā periodā iedzīvotāji iesniegumus var iesniegt Sociālajam dienestam elektroniski, sūtot uz e-pastu: soc.ag@cesis.lv, izmantojot e-pakalpojuma vidi: www.latvija.lv (izvēlēties iestādi Cēsu novada pašvaldības aģentūra “Sociālais dienests”), vai atstājot iesniegumu Sociālā dienesta pastkastītēs ēkas Bērzaines ielā 18, Cēsīs, 1. 2. vai 3. stāvā, kā arī Vaives pagasta Rīdzenes bibliotēkas pastkastītē. Iesnieguma formas ir atrodamas arī mājas lapā www.cesis.lv/atbalsts

 

Informācija par trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu

Ievērojot sociālo pakalpojumu un sociālas palīdzības likuma Pārejas noteikumus iedzīvotājiem, kuriem ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss un tā termiņš beidzas aprīļa vai maija mēnesī, statuss automātiski tiek pagarināts līdz 30.jūnijam. Izziņu par termiņa pagarinājumu personas (ģimenes) var saņemt Sociālajā dienestā. Neskaidrību gadījumā lūdzam zvanīt uz tālruni 64127740.

Papildus informējam, ka Eiropas atbalsta fonda pārtikas pakas līdz ārkārtas situācijas beigām var saņemt katru trešdienu no plkst.13.00 līdz 16.00, Bērzaines ielā 18 (pagrabstāvā), Cēsīs, Cēsu novadā.

 

Informācija par ēdināšanas atbalstu skolēniem

Cēsu novadā dzīvesvietu deklarējušiem skolēniem (1. - 9. klase) no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, daudzbērnu ģimenēm, kā arī skolēniem ar invaliditāti un ārpusģimenes aprūpē esošiem skolēniem ārkārtas situācijas laikā tiek nodrošināts ēdināšanas atbalsts pārtikas komplektu veidā.  Pārtikas komplektus piegādā skolēna dzīvesvietā. Aprīļa sākumā Sociālais dienests veica jau pirmo piegādi visiem skolēniem izsniedzot pārtikas komplektus. Nākamā pārtikas komplektu piegāde plānota šī gada 30.aprīlī no plkst. 9:00 līdz 13:00.

Vecākus, kuri atbilst iepriekšminētajai mērķa grupai un vēl nav aizpildījuši pieteikuma anketas, aicinām to darīt interneta vietnē «e-klase». Ja pieteikšanās forma nav sasniegusi paredzēto adresātu, pieteikties var arī  rakstot uz e-pastu: soc.ag.@cesis.lv.

 

Informācija par ēdināšanas atbalstu pirmsskolas audzēkņiem

Savukārt Cēsu novada trūcīgo, maznodrošināto un daudzbērnu ģimeņu bērniem, kā arī bērniem ar invaliditāti un ārpusģimenes esošajiem  bērniem, par kuriem Sociālais dienests iepriekš ir pieņēmis lēmumu vecāku uzturmaksu atlaides piešķiršanai ārkārtas situācijas laikā atbalsts tiek nodrošināts kartes veidā pārtikas iegādei, kompensācijas apmēru nosakot 2,00 euro katram bērnam par katru iepriekšējā mēnesī iestādē neapmeklēto dienu.

Kartes pārtikas iegādei izsniedz pirmskolas izglītības iestāde, kuru bērns apmeklē, iepriekš sazinoties ar bērna vecākiem

 

Informācija par psiholoģisko atbalstu novadniekiem

Ārkārtējās situācijas laikā Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija īpaši aicina bērnus un vecākus izmantot bērnu un pusaudžu uzticības tālruņa 116111 piedāvāto bezmaksas psiholoģisko palīdzību, kas ir pieejama visu diennakti. E-pasts:uzticibaspasts116111@bti.gov.lv, Savu ziņu ir iespēja rakstīt čatā (darbadienās no 12:00–20:00).

Papildus iedzīvotājiem ir iespēja atbalsta saņemšanai sazināties ar:

  • biedrību “Centrs Marta”, kura pakalpojumus nodrošina attālināti, tālr. 67378539,  e-pasts: centrs@marta.lv;
  • krīžu un konsultāciju centru “Skalbes”, kurš  telefoniski nodrošina krīzes intervenci un atbalstu, diennakts krīzes tālr. 67222922 (LMT), 27722292 (Bite);
  • Cēsu novada pašvaldības aģentūru “Sociālais dienests”, kur var saņemt psihologa atbalstu krīzes situācijās, tālr. 64127886 (Sandra Lindenberga, pirmdienās, ceturtdienās no plkst. 12.00 – 14.00)

 

Informācija par pārtikas un preču sagādi vientuļiem, vienatnē dzīvojošiem senioriem

Atgādinām, ka senioriem šajā laikā nebūtu ieteicams apmeklēt publiskas vietas, tāpēc aicinām tuviniekus parūpēties par saviem senioriem  un ja, pašiem nav iespējas aprūpēt savus tuviniekus attāluma vai cita iemesla dēļ, lūdzam par to informēt Sociālo dienestu, zvanot uz tālruni 64127740 vai rakstot uz e-pastu: soc.ag@cesis.lv

Aicinām arī kaimiņus un līdzcilvēkus sniegt informāciju par senioriem, kuriem nepieciešama palīdzība. Atbalstu preču piegādei sniegs Cēsu novada pašvaldības aģentūra “Sociālais dienests” un Cēsu novada brīvprātīgie, kuriem ir izsniegtas identifikācijas kartes. Pieteikt seniorus var  elektroniski, rakstot uz e-pastu: soc.ag@cesis.lv vai zvanot pa tālruni 20263331.

Aicinām iedzīvotājus uzmanīties no viltus sociālajiem darbiniekiem vai brīvprātīgajiem un kontaktēties tikai ar tiem darbiniekiem, par kuru vizīti ir saņemta iepriekšējā informācija.  Atgādinām, ka nepieciešamības vai neskaidrību gadījumā ar Sociālo dienestu var sazināties pa tālruni 64127740.

Iedzīvotāji, kuri nonākuši krīzes situācijā saistībā ar COVID-19 vīrusa izplatību, aicinām sazināties ar Sociālo dienestu.  

Datums: 2020. gada 24. aprīlis