Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Sociālā dienesta speciālisti gūst pieredzi Austrijā un Slovēnijā

Sociālā dienesta speciālisti gūst pieredzi Austrijā un Slovēnijā

ESF projekta “Profesionālā sociālā darba attīstība pašvaldībā”’ NR. 9.2.1.1/15/I/001 pilotprojekta “Metodika “Sociālais darbs kopienā” izstrāde” ietvaros no 2023.gada 6. līdz 10.februārim Cēsu novada Sociālā dienesta darbinieces Santa Rudmieze un Dace Silava piedalījās pieredzes apmaiņas braucienā uz Austriju un Slovēniju.

Brauciena mērķis bija iepazīties ar brīvprātīgo darbu un nevalstisko organizāciju sadarbību ar pašvaldībām.

Lai sniegtu Latvijas pārstāvjiem plašāku redzējumu par kopienas darbu Austrijā un Slovēnijā, četras pieredzes apmaiņas dienas bija ļoti intensīvas. Kopā bija noorganizētas 11 tikšanās. Pirmās divas dienas tika pavadītas Grācas pilsētā Austrijā, kur projekta dalībnieces tika iepazīstinātas ar brīvprātīgo darbu bezpajumtnieku mītnē “Vinzidorf” un pakalpojumu centra “Caritas” darbību. Tika  apmeklēts  apkaimju centrs “Grätzeltreff”, lai iepazītos ar tā darbību un kopienas darba izveidošanos. Tāpat notika tikšanās ar Bērnu un jauniešu labklājības departamenta darbiniekiem, lai  iepazīstos ar sociālās telpas orientācijas metodi, pēc kuras vadlīnijām Austrijā veic sociālo  darbu ar bērniem un jauniešiem.

Savukārt Slovēnijā pieredzes apmaiņas dalībnieki iepazina nevalstisko organizāciju sadarbību ar pašvaldībām lielo projektu īstenošanai. Krekova Središče pakalpojumu centrā  varēja vairāk uzzināt par aprūpes mājās pakalpojuma sniegšanu un atbalstu, kā arī par ilgstošās aprūpes pakalpojumiem Slovēnijā.

“Liels prieks bija pabūt sociālajā uzņēmumā “Farm Slavec”, kurā tiek organizēti izglītojoši pasākumi bērniem par lauku dzīvi un darbiem. Šeit īpašnieks labo praksi ir pārņēmis no Igaunijas, izveidojot sociālo veikaliņu, kurā mazā lauku ciematiņa mājražotājiem ir iespēja kopīgi tirgot savu saražoto produkciju. Uzņēmums vasarā plāno nodarbināt personas ar invaliditāti,” atzīst Santa Rudmieze.

Slovēnijā, Nova Gorica pilsētā, kura 2025.gadā būs Eiropas kultūras galvaspilsēta, Latvijas delegācijai bija noorganizēta tikšanās ar dažādu jomu pārstāvjiem - Vājredzīgo un neredzīgo biedrību, sociālo dienestu, Lions Club, nodarbinātības aģentūru, Goriški muzeju u.c iestādēm.

Pieredzes apmaiņas braucienā iegūtās atziņas - sadzirdēt iedzīvotāju vajadzības, ļaut saskatīt pašiem savus resursus un izmantot dotās iespējas, pārņemt labās prakses piemērus, kas neprasa lielus ieguldījumus, tikai nepieciešama iedzīvotāju uzņēmība.

Pilotprojekta ietvaros šobrīd notiek iedzīvotāju aktivizēšana kopienu veidošanai sava pagasta dzīves uzlabošanai. Pašklaik aktīvs kopienas veidošanas darbs notiek Priekuļu, Jaunpiebalgas un Zosēnu pagastā.

Datums: 2023. gada 28. februāris