Sociālā dienesta atbalsts ģimenēm ar bērniem, uzsākot mācību gadu

Cēsu novada pašvaldības aģentūra "Sociālais dienests" (turpmāk – Sociālais dienests) aicina Cēsu novada ģimenes iesniegt iesniegumus pabalsta saņemšanai mācību piederumu iegādei skolēniem, kā arī brīvpusdienu un vecāku maksas atlaides piešķiršanai.

Brīvpusdienas un vecāku maksas atlaides.
Tiesības saņemt Brīvpusdienas un vecāku maksas atlaidi ir:
  • izglītojamiem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, ja tie mācās kādā no Cēsu novada pirmsskolas, vispārējās izglītības iestādēm vai profesionālā skolā vai vidusskolā;
  • bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, , ja tie mācās kādā no Cēsu novada pirmsskolas, vispārējās izglītības iestādēm vai profesionālā skolā vai vidusskolā;
  • bērniem ar invaliditāti, ja tie mācās kādā no Cēsu novada pirmsskolas, vispārējās izglītības iestādēm vai profesionālā skolā vai vidusskolā;
  • daudzbērnu ģimeņu bērniem, ja tie mācās kādā no Cēsu novada pirmsskolas, vispārējās izglītības iestādēm vai profesionālā skolā vai vidusskolā.
 
Brīvpusdienām piešķirtie līdzekļi tiek pārskaitīti pakalpojuma sniedzējam, kas realizē ēdināšanu katrā konkrētā izglītības iestādē, atbilstoši tā iesniegtajam rēķinam saskaņā ar pašvaldības noteikto pusdienu cenu, bet nepārsniedzot Cēsu novada domes apstiprināto maksimālo pusdienu cenu.
Pēc iesnieguma saņemšanas atbalstu piešķir no nākamā mēneša pirmās mācību dienas līdz kārtējā mācību gada pēdējai dienai.
 
Pabalsts mācību piederumu iegādei skolēniem.
Pabalstu mācību piederumu iegādei var saņemt:
  • Trūcīgo ģimeņu bērni - EUR 25,00 apmērā vienam skolēnam;
  • Bērni ar invaliditāti – EUR 25,00 apmērā vienam skolēnam;
  • Maznodrošināto ģimeņu bērni - EUR 20,00 apmērā vienam skolēnam;
  • Bērni bāreņi un bez vecāku gādības palikušie bērni- EUR 15,00 apmērā vienam skolēnam;
  • Daudzbērnu ģimeņu bērni, kuri uzsāk mācības 1.klasē un ja ģimenei šim nolūkam nav piešķirts cits pašvaldības pabalsts - EUR 20,00 apmērā vienam skolēnam.
Pabalsts ir netiešs un tas tiek izsniegts dāvanu kartes veidā. Atbalstam var pieteikties līdz š.g. 30. septembrim.

Atbalsta saņemšanai ģimenēm jāvēršas Cēsu novada pašvaldības aģentūrā „Sociālais dienests” Bērzaines ielā 16/18, Cēsīs, 2. stāva, 6. vai 7. kabinetā apmeklētāju pieņemšanas laikos vai iesniegums jāiesniedz elektroniski www.cesis.lv sadaļā “E-pakalpojumi” vai valsts portālā ŠEIT.

Sociālā dienesta pārstāvji ceturtdienās no plkst. 8.30 līdz plkst.10.00 apmeklētājus pieņem arī Vaives pagasta Rīdzenes bibliotēkā. Vairāk informācijas mājas lapā www.cesis.lv, sadaļā - Sociālais dienest