Sociālā dienesta atbalsts brīvpusdienām mācību gada 2.pusgadā

Cēsu novada pašvaldības aģentūra  „Sociālais dienests” informē, ka 2021./2022. mācību gada 2.pusgadā tiesības saņemt brīvpusdienas skolās un vecāku maksas atlaides pirmskolas izglītības iestādēs ir līdzšinējā kārtībā, atbilstoši šobrīd spēkā esošajiem pašvaldības saistošajiem noteikumiem.

Ja bērnam brīvpusdienas vai vecāku maksas atlaides tika piešķirtas 2021/2022.gada 1.pusgadam kā bērnam  ar invaliditāti vai bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam, vai daudzbērnu ģimeņu bērnam, vecākiem NAV atkārtoti jāiesniedz iesniegums brīvpusdienu/uztura maksu atlaides piešķiršanai 2021/2022.gada 2.pusgadam (lēmumu pieņems Sociālais dienests pamatojoties uz vecāku iesniegumu, kas tika iesniegts mācību gada sākumā).

Ja bērnam brīvpusdienas vai vecāku maksas atlaides tika piešķirtas 2021/2022.gada 1.pusgadam kā bērnam  no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, vecākiem IR atkārtoti jāiesniedz iesniegums brīvpusdienu/uztura maksu atlaides piešķiršanai 2021/2022.gada 2.pusgadam.  

Vairāk informācija atrodama Cēsu mājas lapā www.cesis.lv sadaļā Atbalsts – atbalsts ģimenei, sociālie pakalpojumi.