Sāk darbu pie vienādu sociālo pakalpojumu izveides visā novadā

Cēsu novada pašvaldības aģentūra “Sociālais dienests”, informē, ka ir uzsākts darbs pie situācijas apzināšanas par sociālajiem un pašvaldības sociālās iniciatīvas pabalstiem visās Cēsu novada apvienības pārvaldēs. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 17.punktā noteiktajā termiņa tiks izveidoti noteikumi, lai visi novada iedzīvotāji varētu saņemt vienādus sociālos pakalpojumus neatkarīgi no teritorijas, kurā dzīvo.

Pašlaik Cēsu novada teritorijā spēkā ir saistošie noteikumi, ko izstrādājušas novadā apvienotās pašvaldības un kur noteikts sociālās palīdzības, pakalpojumu un pabalstu apmērs, kā arī saņemšanas kārtība.

Esošie klientu apkalpošanas punkti turpina savu darbību, un iedzīvotāji jautājumu gadījumā aicināti sazināties ar sociālajiem darbiniekiem, kuru atbildībā ir iedzīvotāja deklarētās dzīvesvietas teritorija. Par jauno saistošo noteikumu spēkā stāšanos informēsim Cēsu mājas lapā www.cesis.lv, bezmaksas informatīvajā izdevumā Cēsu Vēstis un sociālo tīklu kontos.