Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Pateicamies par atbalstu

Pateicamies par atbalstu

Cēsu novada pašvaldības aģentūrai "Sociālais dienests" šis gads bijis ļoti dinamisks, jo paveikts darbs pie jaunā sociālo pakalpojumu centra izveides, gada nogalē atklājot jauno atbalsta centru “Pērle”. Norisinājās intensīvs darbs pie sociālā dienesta struktūras izveides administratīvā teritoriālās reformas ietvaros, lai jau ar 2022.gadu nodrošinātu ikvienam novada iedzīvotājiem pieejamus sociālos pakalpojumus, tāpat turpinājās atbalsts iedzīvotājiem, nodrošinot nepieciešamo palīdzību, arī Covid- 19 radīto seku mazināšanai.

Kā katru gadu Sociālā dienesta aicinājumam vairot labos darbus un sniegt atbalstu/ziedojumu vairāku mērķu realizēšanā – siltas maltītes nodrošināšanai, Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra aprīkojuma iegādei, izglītības programmas īstenošanai jaunajiem vecākiem bērnu audzināšanā un ikdienas saskarsmē ar bērniem un Pusaudžu resursu centra pakalpojuma nodrošināšanai - atsaucās vairāki novada uzņēmēji un privātpersonas.

Īpašs paldies SIA “BENU Aptieka Latvija”, SIA “Recro”, SIA “Rok un Būvē”, AS “SEB banka”, Ievai Rubenei par atbalstu daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra izveidē. Paldies ilggadējiem Sociālā dienesta atbalstītājiem SIA “M.E.LAT-LUX”, Cēsu centrālajai aptiekai SIA “ZĀLES”, SIA “I.ZUPAS ĀRSTU PRAKSE”, AS “Cēsu alus” un Līgai Siliņai, kā arī paldies vēlamies pateikt SIA “Orkla Latvija” un biedrībai “Palīdzēsim viens otram” par sniegtajiem prieka mirkļiem Cēsu novada bērniem un ģimenēm.

Arī šogad ar biedrības “Be the light” atbalstu Cēsu novada vientuļajiem, vienatnē dzīvojošiem senioriem tika nodrošinātas siltas maltītes, sniegts atbalsts krīzē nonākušajiem un iepriecināti bērni, gan uzsākot skolas gaitas, gan gada nogalē ar skaistām Ziemassvētku dāvanām.

Šogad ciešāka sadarbība Invalīdu habilitācijas dienas centram (IHDC) ir izveidojusies ar biedrību “Y`S Women club Cēsis”, kopīgi svinot Lieldienas un Ziemassvētkus. Tāpat ciešāka sadarbība izveidojusies ar fotogrāfi Karīnu Jurciņu, organizējot individuālas fotosesijas jauniešiem. Ar Karīnas atbalstu šī gada nogalē jaunieši saņēma īpašas Ziemassvētku dāvanas. Īpašu paldies par atbalstu sakām arī Jurim Jēgeram un Latvijas Sarkanā krusta Cēsu komitejai.

Lai mums visiem kopā izdodas!

Datums: 2021. gada 21. decembris