Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Pabalstu aktualitātes septembrī

Pabalstu aktualitātes septembrī
Cēsu novada pašvaldības aģentūra „Sociālais dienests” (turpmāk – Sociālais dienests) līdz 30.septembrim turpinās pieņemt pieteikumus pabalsta saņemšanai mācību piederumu iegādei skolēniem.
Cēsu novada pašvaldības aģentūra „Sociālais dienests” (turpmāk – Sociālais dienests) līdz 30.septembrim turpinās pieņemt pieteikumus pabalsta saņemšanai mācību piederumu iegādei skolēniem.
Uz pabalsta saņemšanu var pretendēt ģimenes, kuras Sociālais dienests ir atzinis par trūcīgām vai maznodrošinātām. Šogad pabalsta apmērs trūcīgo ģimeņu bērniem ir EUR 35,00, maznodrošināto ģimeņu bērniem - EUR 20,00.
Pabalsts mācību piederumu iegādei tiek piešķirts par katru ģimenes (mājsaimniecības) skolēnu līdz 21 gada vecumam, ja skolnieks bez pārtraukuma turpina mācības vispārējās izglītības iestādē (sākumskola, pamatskola, vidusskola, ģimnāzija, vakarskola) vai profesionālajā skolā.
Tāpat uz pabalstu EUR 15,00 apmērā, var pretendēt bērni bāreņi un bez vecāku gādības palikušie bērni līdz 24 gadu vecumam, kuri ar Cēsu novada bāriņtiesas lēmumu nodoti audžuģimenē vai aizbildniecībā.
Lai saņemtu pabalstu ģimenēm jāvēršas Cēsu novada pašvaldības aģentūrā „Sociālais dienests” Bērzaines ielā 16/18, Cēsīs, 2. stāvā, 6. vai 7. kabinetā, vai Vaives pagasta pārvaldē "Kaķukrogs".

Atgādinām, ka Sociālais dienests turpina pieņemt pieteikumus brīvpusdienām. Tiesības saņemt brīvpusdienas ir bērniem ar invaliditāti, bērniem bāreņiem, bez vecāku gādības palikušiem bērniem, daudzbērnu ģimeņu, trūcīgo ģimeņu un maznodrošināto ģimeņu bērniem.
Līdzi nepieciešams paņemt personu apliecinošu dokumentu un citus dokumentus, kuri nepieciešami lēmuma pieņemšanai atbilstoši attiecīgā pašvaldības pabalsta veidam.
Apmeklētāju pieņemšana no 1.jūnija līdz 31.augustam
Pirmdienās 7.30 - 11.45 13.00 - 16.45
Otrdienās 7.30 - 11.45 -
Trešdienās - 13.00 - 17.45
Ceturtdienās 7.30 - 11.45 13.00 - 16.45


Informāciju sagatavoja:
Anita Zimele
Cēsu novada pašvaldības aģentūras
„Sociālais dienests”
Projektu vadītāja – attīstības speciāliste
Datums: 2015. gada 24. augusts