Pabalsts uzsākot jaunu mācību gadu

Cēsu novada pašvaldības aģentūrā „Sociālais dienests” (turpmāk – Sociālais dienests) no 1.jūlija var pieteikties pabalsta saņemšanai mācību piederumu iegādei skolēniem. Uz pabalsta saņemšanu var pretendēt ģimenes, kuras Sociālais dienests ir atzinis par trūcīgām vai maznodrošinātām. Šogad pabalsta apmērs trūcīgo ģimeņu bērniem ir EUR 25,00, maznodrošināto ģimeņu bērniem - EUR 20,00.
Cēsu novada pašvaldības aģentūrā „Sociālais dienests” (turpmāk – Sociālais dienests) no 1.jūlija var pieteikties pabalsta saņemšanai mācību piederumu iegādei skolēniem.

Uz pabalsta saņemšanu var pretendēt ģimenes, kuras Sociālais dienests ir atzinis par trūcīgām vai maznodrošinātām. Šogad pabalsta apmērs trūcīgo ģimeņu bērniem ir EUR 25,00, maznodrošināto ģimeņu bērniem - EUR 20,00.

Pabalsts mācību piederumu iegādei tiek piešķirts par katru ģimenes (mājsaimniecības) skolēnu līdz 21 gada vecumam, ja skolnieks bez pārtraukuma turpina mācības vispārējās izglītības iestādē vai profesionālajā skolā un vidusskolā.

Tāpat uz pabalstu EUR 15,00 apmērā, var pretendēt bērni bāreņi un bez vecāku gādības palikušie bērni līdz 24 gadu vecumam, kuri ar Cēsu novada bāriņtiesas lēmumu nodoti audžuģimenē vai aizbildniecībā.

Daudzbērnu ģimenei ir tiesības saņemt pabalstu mācību piederumu iegādei 20,00 euro apmērā, ja bērns uzsāk mācības 1.klasē un, ja ģimenei šim nolūkam nav piešķirts cits pašvaldības pabalsts.

Lai saņemtu pabalstu ģimenēm jāvēršas Cēsu novada pašvaldības aģentūrā „Sociālais dienests” Bērzaines ielā 16/18, Cēsīs, 2. stāvā, 6. vai 7. kabinetā, vai Vaives pagasta pārvaldē "Kaķukrogs".

Iesniegumu pieņemšana un pabalstu izsniegšana turpināsies līdz š.g. 30. septembrim.


Informāciju sagatavoja:
Anita Zimele
Cēsu novada pašvaldības aģentūras
„Sociālais dienests”
Projektu vadītāja – attīstības speciāliste