Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

NVO sociālo jomu projektu realizēšana

NVO sociālo jomu projektu realizēšana
Cēsu novada pašvaldības aģentūra „Sociālais dienests” (Sociālais dienests) šā gada aprīļa mēnesī izsludināja projektu konkursu nevalstiskajām organizācijām (NVO) līdzfinansējuma saņemšanai sociālajā jomā. Projektu konkursa mērķis bija iesaistīt nevalstisko sektoru inovatīvās aktivitātēs sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālās integrācijas veicināšanai, kā arī veicināt un dažādot atbalstu sociāli mazaizsargāto iedzīvotāju grupām. Kopumā projektu realizācijai pieejamais līdzfinansējums bija 3500 EUR.
Cēsu novada pašvaldības aģentūra „Sociālais dienests” (Sociālais dienests) šā gada aprīļa mēnesī izsludināja projektu konkursu nevalstiskajām organizācijām (NVO) līdzfinansējuma saņemšanai sociālajā jomā. Projektu konkursa mērķis bija iesaistīt nevalstisko sektoru inovatīvās aktivitātēs sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālās integrācijas veicināšanai, kā arī veicināt un dažādot atbalstu sociāli mazaizsargāto iedzīvotāju grupām. Kopumā projektu realizācijai pieejamais līdzfinansējums bija 3500 EUR.
Kopā iesniedza 8 projektu pieteikumus – Latvijas kaulu, locītavu un saistaudu slimnieku biedrība ar projektu „Senioru veselībai un dzīvespriekam”, Latvijas Neredzīgo biedrības Cēsu teritoriālā organizācija ar projektu „Brīvsolis”, biedrība „Brīnummāja” ar projektu „Iespēju vasara”, Latvijas politiski represēto Cēsu rajona biedrība ar projektu „Ar mīlestību, ar vārdu siltumu mēs ceļam saprašanās tiltu”, Cēsu invalīdu biedrība ar projektu „Domā, kusties, dari un tu dzīvosi!”, Cēsu pilsētas pensionāru biedrība „Cēsu pensionāri” ar projektu „Spīganu deja ezera atspulgā”, biedrība „Sieviešu resursu centrs „PRIEKS”” ar projektu „Sieviešu vasaras nometne „Prieks-12””, biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts” Cēsu komiteja ar projektu „LSK Cēsu komitejas veselības istabas brīvprātīgo darbinieku un padomes locekļu pieredzes apmaiņas brauciens uz Valkas SK komiteju”. Kopējais pieprasītais līdzfinansējumu – 4857 EUR.
Projektu pieteikumu izvērtēšanas komisija nolēma atbalstīt visus projektus. Trīs visaugstāk novērtētos projektus atbalstīja, piešķirot visu pieprasīto līdzfinansējuma apmēru. Pārējiem projektiem tika samazināts pieprasītā līdzfinansējuma apmērs, balstoties uz biedrību iespējām kvalitatīvi realizēt projektu. Atbalstīto projektu saraksts publicēts mājas lapā www.cesis.lv.
Lielākajai daļai no līdzfinansējuma saņēmējiem plānotās aktivitātes jau ir sākušās. Vieni no pirmajiem, kuri sākuši apgūt piešķirto līdzfinansējumu ir Latvijas kaulu, locītavu im saistaudu slimnieku biedrība, kuri maija mēnesī devās savā pirmajā ekskursijā. Līdzfinansējums palīdzēja nosegt daļējas transporta izmaksas, līdz ar to biedrības biedriem brauciens izmaksāja ievērojami lētāk. Savas aktivitātes uzsākusi arī biedrība „Brīnummāja”, kur ar līdzfinansējumu palīdzību nodrošinātas vairāk kā desmit vietas vasaras nometnēs Sociālā dienesta klientu bērniem. Latvijas politiski represēto Cēsu rajona biedrība par piešķirto līdzfinansējumu nesen apmeklējusi divus savus biedrus, kuriem ir ierobežotas pārvietošanās iespējas, sagādājot viņiem nelielus pārsteigumus ikdienas kvalitātes uzlabošanai.
Vēlam visiem projektu konkursa dalībniekiem veiksmīgu plānoto aktivitāšu realizēšanu!

Informāciju sagatavoja:
Anita Zimele
Cēsu novada pašvaldības aģentūras
„Sociālais dienests”
Projektu vadītāja – attīstības speciāliste
Datums: 2015. gada 25. jūnijs