Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

NVO senioru pasākums Ziemassvētku noskaņās

NVO senioru pasākums Ziemassvētku noskaņās
Cēsu novada 10 nevalstiskās organizācijas Latvijas Kaulu, locītavu un saistaudu slimnieku biedrības Cēsu nodaļa, Cēsu invalīdu biedrība, Cēsu pilsētas pensionāru biedrība “Cēsu pensionāri”, Latvijas politiski represēto apvienības Cēsu nodaļa, Sarkanā Krusta Cēsu nodaļa, Latvijas Sarkanā Krusta Cēsu nodaļa, Latvijas Multiplās sklerozes asociācijas Cēsu nodaļa, biedrības “Daugavas vanagi Latvijā” Cēsu nodaļa, Latvijas Nacionālo karavīru biedrības Cēsu nodaļa, Kultūras biedrība „Harmonija”, Lauku sieviešu atbalsta grupa “Vaive”, šā gada 19.decembrī savus biedrus seniorus aicināja kopā uz svētku pasākumu Ziemassvētku noskaņās.
Cēsu novada 10 nevalstiskās organizācijas Latvijas Kaulu, locītavu un saistaudu slimnieku biedrības Cēsu nodaļa, Cēsu invalīdu biedrība, Cēsu pilsētas pensionāru biedrība “Cēsu pensionāri”, Latvijas politiski represēto apvienības Cēsu nodaļa, Sarkanā Krusta Cēsu nodaļa, Latvijas Sarkanā Krusta Cēsu nodaļa, Latvijas Multiplās sklerozes asociācijas Cēsu nodaļa, biedrības “Daugavas vanagi Latvijā” Cēsu nodaļa, Latvijas Nacionālo karavīru biedrības Cēsu nodaļa, Kultūras biedrība „Harmonija”, Lauku sieviešu atbalsta grupa “Vaive”, šā gada 19.decembrī savus biedrus seniorus aicināja kopā uz svētku pasākumu Ziemassvētku noskaņās.

Ievadā biedrības ar sagatavotajām prezentācijām informāciju par aizvadīto gadu. Oficiālo daļu noslēdza Cēsu novada domes priekšsēdētāja Jāņa Rozenberga, Cēsu novada domes deputāta Māra Niklasa, Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” direktores Ivetas Sietiņsones un Cēsu pieaugušo izglītības centra direktores Daigas Rubenes uzrunas un vēlējumi.

Svētku koncertu ieskandināja Elita Tomsone ar klavieru spēli, ar dejām priecēja senioru deju kolektīvi „Pīpenes” un “Gaujmalietes”, dziedāja senioru ansambļi „Gauja” un “Kamenes”. Pasākuma gaitā kultūras biedrības “Harmonija” biedri veltīja savas dzejas un miniatūru lasījumus pasākuma dalībniekiem. Inuta Briede no Cēsu Invalīdu biedrības pasākuma dalībniekiem nodziedāja dziesmu “Vējš aiziet raudādams (Lūša nagi)”. Visa pasākuma gaitā bija vērojama Andra Vētras foto izstāde.

Noskaņās ieveda Ziemassvētku vecītis ar sagatavotajām dāvanām. Par dejām un spēlēm paskuma dalībniekiem bija parūpējies parūpējās Cēsu Kultūras centrs. Ziemassvētki ir brīnumus laiks, tāpēc Kultūras centra ļaudis bija sagatavojuši pārsteigumu visiem pasākuma dalībniekiem un viesiem, kā īpašu dāvanu pasniedzot Aizgaļu ģimenes jauko koncertu.

Pasākumu apmeklēja 160 seniori, tais skaitā 74 aktīvisti, no visām biedrībām.

Cēsu novada pašvaldības aģentūra “Sociālais dienests” saka paldies visiem atbalstītājiem, aktīvajiem un atsaucīgajiem nevalstisko organizāciju biedriem par pasākuma organizēšanu un lielo atsaucību, piedaloties senioru pasākumā “Ziemassvētku noskaņās”.

Informāciju sagatavoja
Anta Zimele
Cēsu novada pašvaldības aģentūras
„Sociālais dienests”
Projektu vadītāja- attīstības speciāliste
t. 64127746
Datums: 2015. gada 23. decembris