Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

NVO atbalsts sociālajā jomā

NVO atbalsts sociālajā jomā
Cēsu novada pašvaldības aģentūra „Sociālais dienests” (turpmāk - Sociālais dienests) šī gada 13.oktobrī aicināja uz kopējo tikšanos nevalstiskās organizācijas, kas darbojas sociālā atbalsta jomā, lai kopā pārrunātu sektora aktualitātes novadā, uzklausītu biedrību pieredzes stāstus, kā arī kopā diskutētu par veicamajām aktivitātēm, kas padarītu dzīvi novadā vēl labāku un pievilcīgāku. Sociālais dienests sadarbojas ar 20 šāda veida biedrībām.
Cēsu novada pašvaldības aģentūra „Sociālais dienests” (turpmāk - Sociālais dienests) šī gada 13.oktobrī aicināja uz kopējo tikšanos nevalstiskās organizācijas, kas darbojas sociālā atbalsta jomā, lai kopā pārrunātu sektora aktualitātes novadā, uzklausītu biedrību pieredzes stāstus, kā arī kopā diskutētu par veicamajām aktivitātēm, kas padarītu dzīvi novadā vēl labāku un pievilcīgāku. Sociālais dienests sadarbojas ar 20 šāda veida biedrībām.

Viena no galvenajām aktualitātēm, kura tika uzsvērta tikšanās laikā, ir nevalstisko organizāciju iespēja sniegt atbalstu trūcīgajiem, maznodrošinātajiem un krīzes situācijā nonākušajiem Cēsu novada iedzīvotājiem. Pateicoties Cēsu novada pašvaldības, Sociālā dienesta, uzņēmēju, atbalstītāju un ziedotāju palīdzībai, biedrībām ir iespēja sniegt dažādu sociālo atbalstu, piemēram, piedāvāt siltu ēdienu zupas virtuvē, palīdzēt ar pārtiku, apģērbu, noderīgu sadzīves priekšmetu un skolas piederumus.

Biedrība „Ģimenes centrs Mūsu nākotne” ir radusi iespēju palīdzēt Cēsu novada iedzīvotājiem sniedzot zupas virtuves pakalpojumu. Zupa tiek izsniegta pirmdienās, trešdienās un piektdienās no pulksten 11.30 līdz 12:30 Palasta ielā 20-6, Cēsīs.

Viens no lielākajiem atbalstītājiem sociālajā jomā ir Latvijas Sarkanā Krusta Cēsu nodaļa. Šā gada maijā Latvijas Sarkanā Krusta Cēsu komiteja sāka īstenot Eiropas Atbalsta fonda projektu, kas paredz atbalstu komplektu izdalīšanu trūcīgākajām un maznodrošinātajām personām. Atbalsta komplektus izsniedz Cēsīs, Bērzaines ielā 18 (blakus galvenajai ieejai) pirmdienās no plkst. 11:00 līdz 13:00 un trešdienās no plkst. 16:00 līdz 18:00. Papildus Latvijas Sarkanā Krusta Cēsu nodaļa piedāvā apgūt pirmās palīdzības apmācības autovadītājiem, ieroču nēsātājiem, skolēniem, strādājošajiem un citiem interesentiem, veselības istabas pakalpojumus, humāno palīdzību trūcīgajiem iedzīvotājiem, tehnisko palīglīdzekļu nomu personām ar invaliditāti, organizē pasākumus asinsdonoru piesaistei un jauniešu piesaistīšanai dažādās aktivitātēs. Kā arī nodarbojas ar bezatlīdzības asins donoru piesaisti un jaunatnes aktivitātēm. Latvijas Sarkanā Krusta Cēsu nodaļa pieņem un izsniedz saziedoto apģērbu. Pieņemšana un izsniegšana notiek Bērzaines ielā 16, Cēsīs (pagraba stāvā) pirmdienās no plkst. 11:00 līdz 13:00, trešdienās no plkst. 16:00 līdz 18:00 un ceturtdienās no plkst. 11:00 līdz 13:00. Lai saņemtu papildus informāciju, var rakstīt Latvijas Sarkanā Krusta Cēsu nodaļas darbiniekiem uz e-pastu: lsk.cesis@redcross.lv vai zvanīt pa tālruni +371 64120782.

Biedrība „Gaujaslīči” piedāvā iespēju pilngadīgām personām (bezdarbniekiem, pensionāriem, cilvēkiem ar invaliditāti, trūcīgām un maznodrošinātām personām) saņemt dažāda veida materiālu atbalstu (apģērbu, gultasveļu, segas un citus vajadzīgus priekšmetus) biedrības „Gaujaslīči” telpās Dzirnavu ielā 45, Cēsīs. Pirms došanās pēc palīdzības nepieciešams sazināties ar Helēnu Andersoni pa tālruni +37129128655.

Nacionālais rehabilitācijas centrs “Vaivari” sadarbībā ar Sociālo dienestu rīko izbraukuma konsultācijas, kuras notiek Bērzaines ielā 16, Cēsīs, Invalīdu habilitācijas – dienas centra telpās (1.stāvā).

Cēsu invalīdu biedrība Cēsu novada iedzīvotājiem ar invaliditāti piedāvā šādus pakalpojumus: juridiskās konsultācijas, pēc iepriekšēja pieraksta, tehnisko palīglīdzekļu nomu (invalīdu ratiņi, dažādu modifikāciju staiguļi, kruķi, spieķi), masiera pakalpojumus, ārstniecisko vingrošanu, iespēju apmeklēt trenažieru zāli.

Latvijas Neredzīgo biedrības Cēsu teritoriālā organizācija cilvēkiem ar redzes invaliditāti par valsts budžeta līdzekļiem piedāvā sociālās rehabilitācijas pakalpojuma: psiholoģiskās adaptācijas treniņus, orientēšanās un pārvietošanās iemaņu apguvi, pašaprūpju prasmju apguvi, pielāgotu rakstu veidu apguve (Braila, Hebolda un līnijraksts), tiflotehnikas lietošanas apmācību, specializēto datortehnoloģiju un komunikācijas tehnoloģiju lietošanas apmācības, fiziskā un intelektuālā darba pamatprasmju apmācību, pielāgotās sporta aktivitātes, saskarsmes un radošās pašizteiksmes iemaņu pilnveidi, konsultācijas un palīdzība klientu sociālo problēmu risināšanā, klienta ģimenes locekļu un tuvinieku konsultēšanu un apmācību. Vienlaikus Latvijas Neredzīgo biedrības Cēsu teritoriālā organizācija cilvēkiem, kas nevar lasīt parasto iespiedrakstus piedāvā bibliotēkas pakalpojumus: audiogrāmatas un grāmatas Braila rakstā. Lai saņemtu papildus informāciju, var rakstīt Latvijas Neredzīgo biedrības Cēsu teritoriālā organizācija darbiniekiem uz e-pastu: lnbvidzeme@inbox.lv vai zvanīt uz telefonu +37164122761 vai +371664123494. Biedrības darba laiks ir katru dienu no pulksten 08:00 līdz 16:00.

Biedrība “Gādība.lv” sadarbojas ar labdariem no Vācijas, kuri regulāri uz Latviju sūta apģērbu, skolas somas, pārtiku un daudz ko citu. No Vācijas saņemtās lietas paredzētas trūcīgo iedzīvotāju atbalstam. Organizācija īrē telpas Cēsīs (Vienības laukums 2, Cēsu universālveikala 2.stāvs), kurās iespējams iegādāties nepieciešamās lietas par ļoti zemām cenām. Plašākai informācijai var saņemt, rakstot uz e-pastu: gadiba.lv@gmail.com.

Anglijā, Skelmersdeilā, Mančesteras pievārtē, bāzētā latviešu imigrantu labdarības organizācija “Palīdzības banka” ar pārtiku, apģērbu un citiem vajadzīgiem priekšmetiem, kas nonāk organizācijā ar ziedotāju palīdzību, sniedz atbalstu Cēsu novada trūcīgajām ģimenēm ar bērniem. Organizācijas uzticības persona Cēsīs ir Daiga Puriņa. Pie viņas tiek nosūtītas visas pakas, kas lielākoties paredzētas bērniem. Idejas, atsauksmes vai ierosinājumu vēstules var rakstīt "Palīdzības banka" vadītājai Santai Sergai uz e pastu: sergasanta@gmail.com, kā arī koordinatorei Lijai Bahai- Kaufmanei uz e pastu: lijabahakaufmane@inbox.lv.

Lai atbalstītu trūcīgos, maznodrošinātos vai grūtībās nonākušos Cēsu novada iedzīvotājus, Sociālais dienests turpinās sadarbību ar novada nevalstiskajām organizācijām, kuras darbojas sociālajā jomā.


Informāciju sagatavoja:
Anita Zimele
Cēsu novada pašvaldības aģentūras
„Sociālais dienests”
Projektu vadītāja – attīstību speciāliste
Datums: 2015. gada 27. oktobris