Noslēgusies sociālo projektu realizēšana

Cēsu novada pašvaldības aģentūra „Sociālais dienests” (Sociālais dienests) šā gada aprīlī izsludināja projektu konkursu nevalstiskajām organizācijām (NVO) līdzfinansējuma saņemšanai sociālajā jomā. Projektu konkursa mērķis bija iesaistīt nevalstisko sektoru inovatīvās aktivitātēs sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālās integrācijas veicināšanai, kā arī sekmēt un dažādot atbalstu sociāli mazaizsargāto iedzīvotāju grupām. Projekti tika īstenoti līdz šā gada decembrim. Projektu realizācijai izlietots līdzfinansējums 3115.82 EUR apmērā.
Cēsu novada pašvaldības aģentūra „Sociālais dienests” (Sociālais dienests) šā gada aprīlī izsludināja projektu konkursu nevalstiskajām organizācijām (NVO) līdzfinansējuma saņemšanai sociālajā jomā. Projektu konkursa mērķis bija iesaistīt nevalstisko sektoru inovatīvās aktivitātēs sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālās integrācijas veicināšanai, kā arī sekmēt un dažādot atbalstu sociāli mazaizsargāto iedzīvotāju grupām. Projekti tika īstenoti līdz šā gada decembrim. Projektu realizācijai izlietots līdzfinansējums 3115.82 EUR apmērā.

Kopā īstenoti 7 sociālie projekti – Latvijas kaulu, locītavu un saistaudu slimnieku biedrības projekts „Senioru veselībai un dzīvespriekam”, Latvijas Neredzīgo biedrības Cēsu teritoriālās organizācijas projekts „Brīvsolis”, biedrības „Brīnummāja” projekts „Iespēju vasara”, Latvijas politiski represēto Cēsu rajona biedrības projekts „Ar mīlestību, ar vārdu siltumu mēs ceļam saprašanās tiltu”, Cēsu invalīdu biedrības projekts „Domā, kusties, dari un tu dzīvosi!”, Cēsu pilsētas pensionāru biedrības „Cēsu pensionāri” projekts „Spīganu deja ezera atspulgā”, biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts” Cēsu komitejas projekts „LSK Cēsu komitejas veselības istabas brīvprātīgo darbinieku un padomes locekļu pieredzes apmaiņas brauciens uz Valkas SK komiteju”.

Projektu realizācija palīdzēja popularizēt sociāli aktīva un veselīga dzīvesveida lielo nozīmi. Biedrības saviem biedriem nodrošināja regulāras vingrošanas nodarbības, deva iespēju braukt pieredzes apmaiņās un ekskursijās, piedalīties sabiedriskos pasākumos un nometnēs gan senioriem, gan bērniem.

Sociālais dienests pateicas visām biedrībām, kuras izrādīja iniciatīvu, piedaloties sociālo projektu īstenošanā. Ar projekta palīdzību ir izdevies veicināt dalībnieku sociālās vides uzlabošanos un integrāciju sabiedrībā. Projekta īstenošanas laikā iegūtie jaunie kontakti palīdzēs biedrībām arī nākotnē īstenot iecerētās idejas. Vēlam visiem dalībniekiem arī turpmāk ar savu aktīvo darbu veicināt sociālās vides pilnveidošanu.


Informāciju sagatavoja
Anta Zimele
Cēsu novada pašvaldības aģentūras
„Sociālais dienests”
Projektu vadītāja- attīstības speciāliste
t. 64127746