Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Mūzikas terapija tagad pieejama arī Cēsīs

Mūzikas terapija tagad pieejama arī Cēsīs
Biedrībā “Brīnummāja” papildus esošajiem pakalpojumiem tagad pieejama arī mūzikas terapija.
Biedrībā “Brīnummāja” papildus esošajiem pakalpojumiem tagad pieejama arī mūzikas terapija.

Līdz šim, biedrība saviem klientiem piedāvāja tādus terapijas veidus kā Tomatis metodi, Montessori nodarbības, Sajūtu istabas nodarbības, Kanis terapiju, Marte Meo konsultācijas un valodas attīstības nodarbības ar Forbrain iekārtu. Nu “Brīnummājas” klientiem tiek piedāvāta arī mūzikas terapija. Tās mērķis ir sekmēt cilvēku fizisko, garīgo un emocionālo veselību.

Biedrības vadītāja Liena Milherte ir pārliecināta, ka jaunā terapijas metode ir liels ieguvums Cēsīm: “Mums līdzās aug gana daudz bērnu, kuriem ir dažādas attīstības grūtības. Ja mēs gribam, lai šiem bērniem būtu jūtami kādi uzlabojumi un tiktu sekmēta viņu dzīves kvalitāte, tad mēs nevaram likt ģimenēm ceļā pavadīt vairāk nekā stundu, lai tās saņemtu nepieciešamos pakalpojums. Tie ir jānodrošina šeit uz vietas – Cēsīs.”

Mūzikas terapiju “Brīnummājā” iespējams saņemt kā bērniem, tā pieaugušajiem. Mūzikas terapeite Ieva Malteniece norāda, ka konkrētā terapija ir piemērota cilvēkiem ar ļoti dažādām vajadzībām - tā var būt noderīga, piemēram, lielās vai smalkās motorikas kustību attīstībā, koordinācijas un ķermeņa apzināšanās spēju veicināšanā, kā arī valodas un komunikācijas prasmju attīstībā. Šī terapija var palīdzēt arī pie emocionāliem traucējumiem.

“Mūzikas terapijas ietvaros speciālists izvēlas tādu paņēmienu, kas var būt gan brīva muzikāla improvizācija, mūzikas instrumentu spēle, gan vokalizācija vai strukturēts uzdevums. Mūzikas terapija iedalās divās formās – pasīvās terapijas ietvaros notiek mūzikas klausīšanās, savukārt, aktīvās terapijas laikā – mūzikas radīšana jeb spēlēšana. Būtiski – lai terapijas laikā varētu spēlēt mūzikas instrumentus, nav jābūt iepriekšējām zināšanām. Mēs izmantojam tādus instrumentus, kurus ir viegli spēlēt arī tad, ja tas iepriekš nav darīts.” skaidro I.Malteniece. Viņa arī norāda, ka terapijas laikā tiek izmantotas zinātniski pierādītas metodes un tehnikas: “Atbilstoši izvirzītajiem mērķiem, tiek sastādīts terapijas plāns, pēc kura tiek strādāts, pievēršot vērību klienta konkrēto prasmju veicināšanai. Es vienmēr ņemu vērā to, ar kādu noskaņojumu bērns ir atnācis, kas viņam šajā brīdī ir aktuāls – un terapijas plāns tam tiek pielāgots.”

Mūzikas terapeite stāsta, ka, reizēm uzlabojumi ir redzami ātrāk, citreiz vēlāk. Tomēr, lai par tiem sāktu runāt, klientam jāapmeklē vismaz desmit mūzikas terapijas nodarbības. Tas ir ilgstošs darbs, kur nepieciešama pacietība.” Biedrība “Brīnummāja” ir sākusi projekta “Sabiedrībā balstītu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana Vidzemē bērniem ar funkcionāliem traucējumiem” īstenošanu. Īstenojot projektu, sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus “Brīnummājā” var saņemt 42 bērni ar funkcionāliem traucējumiem - bērni ar autiskā spektra traucējumiem, garīgo atpalicību un valodas attīstības traucējumiem vecumā no 2 līdz 18 gadiem.

Tāpat, projekta gaitā 20 vecāki, audžuvecāki vai aizbildņi var saņemt Marte Meo konsultācijas. Šobrīd dalību projektā ir uzsākuši jau 23 biedrības klienti, un katram no viņiem ir iespēja apmeklēt 15 mūzikas terapijas nodarbības. “Vairākiem no bērniem jau redzami uzlabojumi, piemēram, valodā sāk parādīties jauni vārdi. Ja bērns, kurš, uzsākot terapiju, saskarsmē ar mani, nerunāja nemaz, tagad spēj dziedāt dziesmu, skaidri izrunājot vārdus – tas ir neizsakāms prieks un gandarījums,” neslēpj mūzikas terapeite.

Kad vecāki kopā ar atvasi dodas uz “Brīnummāju”, speciālisti katru gadījumu izvērtē individuāli. Tiek noteikts – vai produktīvāk būs strādāt ar bērnu vienu pašu, vai arī nepieciešama vecāku līdzdalība. Sociālā rehabilitētāja Sanda Raudule ir cilvēks, kurš pirms sākta terapija ar bērnu, tiekas ar vecākiem. “Sociālās rehabilitācijas procesā ir būtiska savstarpējā atklātība un sadarbība starp vecākiem, bērnu un speciālistu. Biedrībā esam novērojuši, ka vecāki arvien biežāk meklē iespējas, kā palīdzēt savam bērnam. Tāpat, arvien biežāk, vecāki nekautrējas atzīt, ka emocionāla palīdzība nepieciešama arī viņiem pašiem. Ja viņi to saprot un sevi stiprina, tad tie resursi, kuri palīdz virzīt uz priekšu bērnu, paliek arvien vairāk,” norāda S. Raudule.

Projekts “Sabiedrībā balstītu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana Vidzemē bērniem ar funkcionāliem traucējumiem” tiks realizēts līdz 2020.gada maijam. Ar aktuālo informāciju par projekta rezultātiem un citām aktivitātēm, var iepazīties biedrības mājas lapā www.brinummaja.lv.

Foto: Madara Ozoliņa


Datums: 2019. gada 29. maijs