Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Kopā varam iepriecināt

Kopā varam iepriecināt
Ziemassvētki ikvienā pilsētā, mājā un ģimenē ienes klusu skaistumu, labas domas un prieku. Arī Cēsu novada pašvaldība ik gadu iepriecina novadniekus, lai padarītu svētkus jaukākus un gaišākus ikviena novadnieka mājā un ģimenē.

Ziemassvētki ikvienā pilsētā, mājā un ģimenē ienes klusu skaistumu, labas domas un prieku. Arī Cēsu novada pašvaldība ik gadu iepriecina novadniekus, lai padarītu svētkus jaukākus un gaišākus ikviena novadnieka mājā un ģimenē.

Šai Ziemassvētku laikā, par īpašu Cēsu novada tradīciju ir kļuvusi došanās pie novadā dzīvojošajiem pensionāriem, kuri sasnieguši 80 un vairāk gadu un cilvēkiem ar 1.grupas invaliditāti, lai pasniegtu nelielas dāvaniņas Ziemassvētku noskaņai. Arī šogad Cēsu novada deputāti un Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” darbinieki, kļūstot par rūķiem, 18. un 19.decembrī apciemoja aptuveni 975 novadniekus.
„Jau novērots, ka ik gadu novadnieku skaits, kuri sasnieguši 80 gadus un vairāk, pieaug. Arī šogad pašvaldības rūķi tika īpaši sagaidīti ikvienā mājā. Novadnieki bija ļoti priecīgi un pateicīgi par apciemojumu un dāvanu,” atzīst Sociālā dienesta direktore Iveta Sietiņsone.

Īpašs Ziemassvētku pasākums ar Ziemassvētku dziesmām un apsveikumiem 17.decembrī bija sarūpēts Invalīdu habilitācijas - dienas centrā.

Par ikgadēju pasākumu kļuvusi nevalstisko organizāciju tikšanās Ziemassvētku laikā. Arī šogad 17.decembrī Sociālajā dienestā pulcējās visas sociālajā jomā darbojošās nevalstiskās organizācijas, lai atskatītos uz paveikto 2013.gadā un runātu par aktualitātēm nevalstisko organizāciju darbības nodrošināšanā un veicamajiem darbiem 2014. gadā, kā arī lai baudīja sirsnīgu svētku koncertu.

Jau 21.decembrī Cēsu 2. pamatskolā norisināsies Ziemassvētku pasākums Cēsu novada daudzbērnu ģimenēm, ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem, bērniem ar invaliditāti un bērniem no sociālā riska ģimenēm.

Piektdien, 27.decembrī bērnu un jauniešu dienas centrā „Saules taka” notiks bērnu un jauniešu sarūpēts Ziemassvētku pasākums.

Sociālais dienests ikvienam cēsniekam novēl labestības pārslām piesnigušus Ziemassvētkus un piepildītu cerību nesošu Jauno gadu!

Informāciju sagatavoja:
Vita Pleševnika
Cēsu novada pašvaldības aģentūras
„Sociālais dienests”

Datums: 2013. gada 18. decembris