Informācija Sociālā dienesta klientiem

Cēsu novada pašvaldības aģentūra “Sociālais dienests”  (turpmāk – Sociālais dienests) aicina klientus būt atbildīgiem un ievērot valdības noteiktos epidemioloģiskos pasākumus, kas noteikti Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid – 19 infekcijas izplatības ierobežošanai” (MK noteikumi Nr. 360), lai ierobežotu Covid – 19 izplatību.

Sociālais dienests  informē par MK noteikumos Nr. 360 paredzētajiem drošības pasākumiem un brīdina, ka Sociālā dienesta telpās nedrīkst  atrasties personas:

  1. kurām noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija vai kurām ir elpceļu infekcijas slimības pazīmes;
  2. kuras ieradušās no ārzemēm (izņemot Lietuvu un Igauniju);
  3. kuras Slimību profilakses un kontroles centrs ir noteicis kā Covid – 19 infekcijas slimības kontaktpersonas;
  4. kurām apstiprināta Covid – 19 diagnoze un kuru veselības stāvoklis pieļauj ārstēšanos mājās.

Saņemot Sociālā dienesta pakalpojumu vai konsultāciju klātienē, aicinām ievērot drošības pasākumus:

  • ievērot divu metru distanci,
  • dezinficēt rokas.

Iepriekš minēto pienākumu izpildi uzrauga Veselības inspekcija un Valsts policija, un par to nepildīšanu un epidemioloģiskās drošības prasību neievērošanu var tikt piemērota administratīvā atbildība.

Saņemot Sociālā dienesta pakalpojumu, persona apliecina, ka ir iepazīstināta ar šo informāciju.