Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Cēsīs darbu sāks atbalsta centrs “Pērle"

Cēsīs darbu sāks atbalsta centrs “Pērle"

Starptautiskajā cilvēku ar invaliditāti dienā, 3.decembrī, svinīgi tiks uzsākta sadarbība starp Cēsu novada pašvaldību un Biedrību “Rīgas pilsētas “Rūpju bērns”” par sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanu jaunizveidotajā atbalsta centrā “Pērle”, Rīgas ielā 90, Cēsīs, tādā veidā uzsverot cilvēktiesību ievērošanas nozīmi un sniedzot atbalstu personām ar invaliditāti, lai veicinātu to iekļaušanos sabiedrībā un nodrošinātu iespējas dzīvot mājās un ģimeniskā vidē.

Atbalsta centrs būs lielākais šāda veda sociālo pakalpojumu centrs Cēsu novadā un šobrīd arī Vidzemē.

Atbalsta centra izveide ir daļa no deinstitucionalizācijas norises Cēsu novadā ar mērķi palīdzēt cilvēkiem ar garīga rakstura un funkcionāliem traucējumiem iekļauties sabiedrībā, ikdienā sniedzot nepieciešamo atbalstu, apmācot noderīgas prasmes un nodrošinot sociālas rehabilitācijas pakalpojumus personām ar GRT, bērniem ar FT un viņu vecākiem.

Sociālo pakalpojumu centrā būs pieejami vairāki sociālie pakalpojumi:

  • dienas aprūpes centru pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem;
  • specializētās darbnīcas pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem ar iespēju nākotnē iekļauties darba tirgū;
  • dienas aprūpes un rehabilitācijas centru bērniem ar funkcionāliem traucējumiem;
  • pakalpojums “Atelpas brīdis” – īslaicīgas sociālās aprūpes pakalpojums, kas piedāvā vecākiem uz vienu vai vairākām diennaktīm atstāt bērnu speciālistu aprūpē.

Biedrības “Rīgas pilsētas “Rūpju bērns”” valdes priekšsēdētājs Māris Grāvis stāsta: “Mums ir liels prieks būt daļai no jauna un liela projekta, kura mērķis ir radīt kvalitatīvus un saistošus pakalpojumus jaunā Cēsu novada iedzīvotājiem. Vienlaicīgi tas ir liels izaicinājums, pēc 27 gadu pieredzes Rīgā, uzsākt sniegt pakalpojumus citā pašvaldībā. Liels paldies Cēsu domes deputātiem par uzticēšanos un iedrošinājumu.”

Biedrība sniedz sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumus cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem kopš 1994. gada un ir viens no lielākajiem sabiedrībā balstītu pakalpojumu sniedzējiem šai mērķa grupai. Biedrība līdz šim sniegusi pakalpojumus tikai Rīgas pilsētā, kā rezultātā uzsāktā sadarbība ir jaunums arī pašai biedrībai.

Sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide norit ERAF projekta “Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs “Cēsis”” ietvaros, identifikācijas Nr. 9.3.1.1/18/I/006. Kopējais projekta finansējums ir 1 843 676,77 EUR, t.sk., ERAF finansējums 1 122 375,41 EUR, valsts budžeta dotācija pašvaldībām 46 394,83 eiro, valsts budžeta finansējums 108 185,55 eiro un pašvaldības finansējums 566 720,98 EUR.

Datums: 2021. gada 24. novembris