Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Atbalsts Cēsu novada mazaizsargātajiem

Atbalsts Cēsu novada mazaizsargātajiem
Līdz šim labos darbos palīdzīgu roku mums, Cēsu novada pašvaldības aģentūrai „Sociālais dienests”, esat snieguši Jūs - uzņēmēji, privātpersonas un citi sadarbības partneri, ar mērķi atbalstīt daudzus Cēsu novada iedzīvotājus.
Līdz šim labos darbos palīdzīgu roku mums, Cēsu novada pašvaldības aģentūrai „Sociālais dienests”, esat snieguši Jūs - uzņēmēji, privātpersonas un citi sadarbības partneri, ar mērķi atbalstīt daudzus Cēsu novada iedzīvotājus.

Esam gandarīti, ka ar saziedotajiem līdzekļiem pērn Ziemassvētkos iepriecinājām Cēsu novada seniorus, kuri sasnieguši 80 un vairāk gadus, kā arī 1.grupas invalīdus un mājas aprūpē esošos klientus. Pērn ar Ziemassvētku sarīkojumiem un dāvanām iepriecinājām arī bērnus ar invaliditāti, bērnus no sociālā riska ģimenēm un ārpusģimenes aprūpē esošu bērnus.

Šogad par saziedotajiem līdzekļiem bērnu un jauniešu dienas centrs „Saules taka” tika pie jaunām prāta spēlēm un izziņu veicinošiem žurnāliem, Invalīdu habilitācijas - dienas centra klienti – pie mūzikas instrumentiem. Ar Jūsu atbalstu jau sesto gadu noorganizējām Ģimenes dienu Cēsīs un godinājām labākos sociālos darbiniekus Sociālā darba speciālistu dienā.

Lai arī 2016.gadā mums kopā izdotos nodrošināt atbalstu Cēsu novada mazaizsargātajiem iedzīvotājiem, ceram uz Jūsu atbalstu.

Būsim pateicīgi par jebkuru ziedoto summu, kuru labsirdīgi atvēlēsiet kādam no pasākumiem, kas iekļauts ziedojumu mērķu sarakstā. Apzinoties Jūsu intereses, kopā ar Cēsu novada pašvaldību apņemamies, izsakot Jums pateicību, masu saziņas līdzekļos publiskot informāciju par ziedošanu.

Ziedojumu mērķu/ pasākumu saraksts:
1. Āra trenažieru laukuma izveidei Invalīdu habilitācijas – dienas centra un bērnu un jauniešu dienas centra “Saules taka” klientiem, kā arī Cēsu veselības takas lietotājiem.
2. Atbalstam astotās Ģimenes dienas svētku organizēšanai Cēsīs.
3. Nometņu rīkošanai bērniem skolas brīvdienās.
4. Atbalstam Ziemassvētku paciņu un sarīkojumu gatavošanā.
5. Atbalstam Aģentūras gadagrāmatas izdošanai.


Papildus informācijai zvanīt Sociālā dienesta projektu vadītājai – attīstības speciālistei Anitai Zimelei, tel. + 371 64127746
Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests”, Reģ. Nr. 90002267126, juridiskā adrese: Bērzaines iela 16/18, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, ziedojumu konts: AS SEB Banka, konta numurs: LV40 UNLA 0050 0099 8511 7. Lūgums norādīt ziedojuma mērķi.

Informāciju sagatavoja:
Anita Zimele
Cēsu novada pašvaldības aģentūras
"Sociālais dienests"
Projektu vadītāja- attīstības speciāliste
Datums: 2015. gada 24. novembris