Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Atbalsta programma jauniešiem

Atbalsta programma jauniešiem

Aicinām atbalsta programmai pieteikties jauniešus, kuri saskārušies ar atkarību izraisošo vielu lietošanu. Programma veidota kā preventīvs darbs ar jauniešiem un ietver psihoizglītošanu, prasmju treniņus, pusaudžu vecāku izglītošanu, individuālu tikšanos un grupas nodarbības.

Atbalsta programma piedāvā:

  1. Individuālas konsultācijas 13 līdz 25 gadus veciem jauniešiem:
  • kuri pamēģinājuši vai uzsākuši lietot atkarību izraisošās vielas;
  • kuriem nav izveidojusies atkarība;
  • ar paaugstinātu atkarību izraisošo vielu lietošanas risku;
  • kuri pirmo reizi nonākuši valsts un pašvaldību iestāžu redzeslokā.
  1. Grupu nodarbības:
  • 13 – 15 gadus veciem dalībniekiem;
  • 16 – 18 gadus veciem dalībniekiem;
  • 19 – 25 gadus veciem dalībniekiem;

Intervence paredzēta 4 – 6 dalībniekiem vienā grupā.

*Programma nav paredzēta jauniešiem, kuriem atkarība jau ir izveidojusies un neaizstāj profesionālas ārstēšanas pakalpojuma saņemšanu ārstniecības iestādē.

Pieteikšanās un papildus informācija pa telefonu 25695056 vai rakstot uz e-pastu uz kristine.ratniece@cesunovads.lv

Konsultāciju un nodarbību norises vieta: Cēsu novada Jauniešu māja, Rīgas iela 23, Cēsis

Atbalsta programma jauniešiem tiek īstenota ar ESF darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociāli atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.1. pasākuma “Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” ietvaros.

Atbalsta programmas materiālus izstrādājuši SIA “Bērnu un pusaudžu resursu centrs”, speciālisti

Datums: 2022. gada 9. novembris