Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Aicinām piedalīties Cēsu Sociālā dienesta klientu aptaujā

Cēsu novada p/a “Sociālais dienests” aicina piedalīties Cēsu novada iedzīvotājus un dienesta klientus ikgadējā iedzīvotāju apmierinātības aptaujā, kuras mērķis ir novērtēt un pilnveidot sociālā dienesta darbu.

 

Anketu par pakalpojumu pieejamību, pietiekamību un darba kvalitāti aicinām aizpildīt šeit.

Vairāk ar Cēsu novada p/a "Sociālais dienests" darbu un aktualitātēm var iepazīties Cēsu novada mājas lapā www.cesis.lv, sadaļā “Atbalsts" un facebook.com.

Datums: 2020. gada 17. augusts