Vidzemes koncertzālē sākusies apmēbelēšana

Patlaban Vidzemes koncertzālē mūzikas skolas un biroju telpās notiek aktīvi apmēbelēšanas darbi. Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolas klases tiek iekārtotas ar skapjiem, soliem, krēsliem. Skolā būs arī skolēnu atpūtas stūrīši, datorklase ēkas stiklotajā daļā un bibliotēka. Patlaban Vidzemes koncertzālē mūzikas skolas un biroju telpās notiek aktīvi apmēbelēšanas darbi. Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolas klases tiek iekārtotas ar skapjiem, soliem, krēsliem. Skolā būs arī skolēnu atpūtas stūrīši, datorklase ēkas stiklotajā daļā un bibliotēka.

Aptuveni 250 mūzikas skolas audzēkņi un vairāk nekā 80 skolotāju un darbinieku kolektīvs strādās koncertzāles ēkas trešajā un ceturtajā stāvā - kopumā aptuveni 1000 kvadrātmetru platībā. Audzēkņi mācīsies 22 nodarbību klasēs, skolai paredzēta bibliotēka un biroja telpas skolas darbiniekiem. Mūzikas skolas rīcībā būs arī otrajā stāvā esošā ērģeļu zāle.



Būvnieki ēku gatavojas nodot ekspluatācijā 31.martā. Mūzikas skolas jauno telpu atklāšana paredzēta šī gada maija sākumā, savukārt Vidzemes koncertzāles „Cēsis” oficiālais atklāšanas pasākums notiks 2014.gada 31.maijā.

Tikmēr lielajā zālē norit darbi pie skatuves un skatītāju sēdvietu mehānismu izbūves.

Projekts „Daudzfunkcionālā centra „Vidzemes mūzikas un kultūras centrs” izveide” tika sākts 2009.gadā. Tas tiek īstenots divu ES līdzfinansēto aktivitāšu Nr. 3DP/3.4.3.1.0/09/IPIA/CFLA/02/002 un Nr. 3DP/3.6.1.1.0/10/IPIA/VRAA/005/054 gaitā.



Informāciju sagatavoja:
Ance Saulīte
Cēsu novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību jaunākā speciāliste
t. 64121677
ance.saulite@cesis.lv
www.cesis.lv