Skolēnu prakse vasarā

Cēsu novada pašvaldība šogad turpina projektu “Skolēnu prakse vasarā”, kas dod iespēju skolēniem vasaras brīvlaikā apgūt nepieciešamās darba pamatprasmes un iemaņas, iegūt darba pieredzi, praktiski līdzdarboties darba tirgū. Cēsu novada pašvaldība šogad turpina projektu “Skolēnu prakse vasarā”, kas dod iespēju skolēniem vasaras brīvlaikā apgūt nepieciešamās darba pamatprasmes un iemaņas, iegūt darba pieredzi, praktiski līdzdarboties darba tirgū.

Jauniešiem vecumā no 13 līdz 18 gadiem, kuri mācās vispārējās vai profesionālās izglītības iestādēs un kuru dzīvesvieta deklarēta Cēsu novada administratīvajā teritorijā, pieteikšanās līdzdarbībai projektā sāksies no 15.marta.

Šogad jaunums – elektroniskā pieteikšanās. Kā skolēnam jārīkojas?

Vispirms, sākot no 15.marta, jāreģistrējas skolēnu praksei interneta vietnē www.cesis.lv, reģistrācijas numurs interneta vietnē būs arī pieteikuma anketas kārtas numurs.

Pēc reģistrēšanās interneta vietnē skolēnam, viņa vecākiem vai likumiskajam pārstāvim Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļā Bērzaines ielā 16 līdz 30.martam jāiesniedz šādus dokumentus: aizpildīta pieteikuma anketa, kas būs atrodama interneta vietnē www.cesis.lv sadaļā Izglītība, un ārsta izziņa (forma 027/U), kurā norādīts, ka skolēna veselības stāvoklis ir atbilstošs algota darba veikšanai atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

Izglītības nodaļas speciālisti izskatīs iesniegtos pieteikumus to reģistrēšanās secībā un vismaz 90 skolēniem būs iespēja piedalīties projektā “Skolēnu prakse vasarā.”