Sākusies teritorijas plānojuma grozījumu 2.redakcijas publiskā apspriešana

Cēsu novada pašvaldība ir sagatavojusi Teritorijas plānojuma 2016.-2026.gadam grozījumu otro redakciju un tā ir nodota sabiedriskajai apspriešanai no 21.jūlija līdz 11.augustam.
 
Publiskās apspriešanas sanāksme notiks pirmdien, 9.augustā, plkst.18.00, Ruckas mākslas rezidenču centrā, Piebalgas ielā 19, Cēsīs (pasākums norisināsies ārtelpā). Dalība pasākumā tiks nodrošināta arī neklātienes formā - Facebook tiešraidē: https://www.facebook.com/events/229507592267072/

Publiskais pasākums noritēs atbilstoši MK noteikumiem Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, lūdzam būt saprotošiem un ievērot minētās prasības:
 
  • Klātienes pasākumu var apmeklēt personas, kuras ir vakcinējušās pret Covid-19 vai pēdējā pusgada laikā pārslimojušas Covid-19, kā arī personas, kurām pēdējo 48 h laikā pirms pasākuma norises ir veikts Covid-19 tests (pie ieejas uzrādot derīgu Covid-19 sertifikātu, pārslimošanas sertifikātu vai negatīvu Covid-19 testa rezultātu un personas apliecinošu dokumentu);
  • Uz publisko sanāksmi klātienē iepriekš reģistrēties šeit, Cēsu novada pašvaldības klientu apkalpošanas centrā, Raunas ielā 4, Cēsīs vai zvanot 64161890 (pieteikšanās termiņš – līdz 5. augustam).

Aicinām publiskās apspriedes laikā iepazīties ar Teritorijas plānojuma grozījumu 2. redakciju, kas pieejama valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā geolatvija.lv un klātienē Cēsu novada pašvaldībā, Raunas ielā 4, Cēsīs.

Teritorijas plānojuma sabiedriskā apspriešana noteikta atbilstoši Cēsu novada domes 11.02.2021. sēdē pieņemtajam lēmumam Nr. 19 “Par Cēsu novada pašvaldības Teritorijas plānojuma 2016.-2026. gadam grozījumu 2. redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”.

Jautājumu gadījumā sazināties ar Cēsu novada pašvaldības galvenā teritorijas plānotāja pienākumu izpildītāju Zani Gulbinsku (64161890, zane.gulbinska@cesis.lv) vai Attīstības un būvniecības pārvaldes vadītāju Daci Eihenbaumu (64161891 dace.eihenbauma@cesis.lv).

Saistībā ar Covid-19 izplatību pasaulē un Latvijā, aicinām būt atbildīgiem un ievērot piesardzības pasākumus.