Jaunieši un deputāti tiekas Jauniešu mājā

Cēsu Jauniešu mājā 30.janvārī pulcējās 45 jaunieši no deviņām Cēsu novada skolām, lai tiktos ar Cēsu novada domes deputātiem pie kafijas tases un kopīgi pārrunātu jauniešiem aktuālus jautājumus. Cēsu Jauniešu mājā 30.janvārī pulcējās 45 jaunieši no deviņām Cēsu novada skolām, lai tiktos ar Cēsu novada domes deputātiem pie kafijas tases un kopīgi pārrunātu jauniešiem aktuālus jautājumus.

Pasākumā piedalījās novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs un deputāti Māris Sestulis, Guntis Grosbergs un Dita Trapenciere. Viņi uzklausīja sanākušo skolēnu domas par piecām tēmām, kas iekļautas arī astoņu vēsturisko Cēsu rajona novadu Jaunatnes politikas stratēģijā.

Jauniešiem bija iespēja izteikt savu viedokli par jauniešu iesaisti pašvaldības darbā, darba iespējām jauniešiem novadā, jauniešu veselību un sociālo drošību, kā arī brīvā laika pavadīšanas iespējām un jauniešiem draudzīgu pilsētvidi. Ar deputātiem kopīgi tika spriests par jau esošajām iespējām un nepieciešamajiem uzlabojumiem.

Jaunieši uzsvēra nepieciešamību pēc atpūtas un satikšanās vietām, kas būtu piemērotas nepilngadīgajiem cēsniekiem, mudināja attīstīt pilsētas velo infrakstruktūru.Skolēni norādīja, ka arvien izplatītāka problēma novadā ir alkohola un citu apreibinošu vielu lietošana nepilngadīgu jauniešu vidū, pārrunājot dažādos problēmas iemeslus un iespējamos risinājumus.

Sarunās ar deputātiem skolēni nonāca pie idejām, kā viņi varētu vairāk iesaistīties domes lēmumu pieņemšanā, apmeklējot domes sēdes un izsakot savu viedokli par jautājumiem, kas skar jauniešu dzīvi Cēsu novadā. Diskusiju rezultātā izgaismojās jauniešu vēlme pēc aktīvākas pilsoniskās iesaistes, taču viņi atzina, ka par daudzām jau esošām iespējām ietekmēt pašvaldības darbu un lēmumus līdz šim nav zinājuši.

Jaunieši novērtēja iespēju aci pret aci satikties politiķiem, savukārt deputāti atzinīgi izteicās par Jauniešu domes paveikto darbu, kā arī par aktīvajiem jaunajiem cēsniekiem, kas vēlas darīt savu novadu labāku.