Iedzīvotāji stāda kokus

Lapsu ielā un Piebalgas ielā zaļajā joslā starp ietvi un brauktuvi iedzīvotāji iestādījuši sešus kokus – divus ozolus un četras kļavas. Lapsu ielā un Piebalgas ielā zaļajā joslā starp ietvi un brauktuvi iedzīvotāji iestādījuši sešus kokus – divus ozolus un četras kļavas.

Cēsu novada pašvaldība augstu vērtē iedzīvotāju aktivitāti un līdzdalību savas pilsētvides uzlabošanā! Koku stādīšana pilsētas publiskajā telpā ir atļauta un veicināma, tomēr lūdzam iepriekš to saskaņot ar pašvaldību, kā arī saņemt rakšanas atļauju. Tas nepieciešams, lai koki tiktu iestādīti pareizi, droši un varētu augt un kuplot ilgstoši, kā arī, lai tie netiktu iestādīti gāzesvadu vai citu komunikāciju aizsargjoslās.

Ieteicams, lai iedzīvotāju veidotie apstādījumi atbilstu šādiem parametriem:
  • minimālajam stumbra apkārtmēram 1 m augstumā jābūt no 14 līdz 16 cm, kokam jābūt labi veidotam vainagam un kompaktai sakņu sistēma;
  • kokiem jāparedz augsnes sagatavošana 80 cm dziļumā un jānodrošina auglīga, augu sugai piemērota augsne;
  • jauniem lapu koku stādījumiem jānodrošina apdobe vai laistīšanas caurule, stumbra stiprināšana ar trīs mietiem vai sakņu kamola enkurošana.
Aicinām koku stādīšanas ieceri saskaņot ar Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes ainavu arhitekti Signi Ķerpi, sazinoties pa tālruni 64161815 vai e-pastā signe.kerpe@cesis.lv.

Rakšanas atļauju var pieprasīt pie Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes tehniķes Anitas Bukejas, Raunas ielā 4, 101.kabinetā, vai pa e-pastu dome@cesis.lv. Tālrunis konsultācijām 64161815.

Iedzīvotājus, kuri stādījuši kokus Piebalgas un Lapsu ielā, lūdzam sazināties ar ainavu arhitekti, lai pārrunātu koku tālāko kopšanu.