Atklās projektu “Prasmes ikdienai un sabiedrībai"

2021. gada 22. septembrī Plkst. 17.00 biedrība uzaicina interesentus uz projekta “Prasmes ikdienai un sabiedrībai” atklāšanas pasākumu, kas notiks Cēsu nevalstisko organizāciju biedrības telpās Cēsīs, Rīgas ielā 7.

Y`S Men klubs Cēsis uzsāk Aktīvo iedzīvotāju fonda projekta “Prasmes ikdienai un sabiedrībai” ieviešanu, ko līdzfinansē Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas donorvalstis EEZ un Norvēģijas grantu programmas ietvaros. Informēsim par organizāciju, tās mērķiem un idejām, par projektā plānotajām aktivitātēm un laika grafiku.

Projekta mērķis ir stiprināt biedrības kapacitāti, īstenojot aktivitātes un tās vērstas uz biedrības darbības nodrošināšanu un ilgtspējību. Projekta ieviešana veicinās biedrības finansiālo ilgtspēju, stiprinās biedrības vadības procesus, tā uzlabos un vairos biedrības pakalpojumu sniegšanas apjomu un dažādošanu.

Pasākums notiks ievērojot Epidemioloģiskās drošības pasākumus Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai.