Aptaujā iedzīvotāji izvēlas gājējiem visdraudzīgāko Zaķu ielas pārbūves variantu

Pēc iedzīvotāju aptaujas rezultātiem, kā arī pēc Cēsu novada domes deputātu un pašvaldības speciālistu diskusijām pieņemts lēmums, ka Zaķu iela tiks pārbūvēta pēc gājējiem draudzīgākā piedāvātā skices varianta.
 
Sabiedriskās domas aptauja par Zaķu ielas pārbūvi, kurā tika piedāvāti divi varianti, norisinājās no 20.septembra līdz 5.oktobrim. Tajā kopumā piedalījās 247 respondenti, 63 no tiem  - Zaķu ielas iedzīvotāji vai uz ielas esošo īpašumu īpašnieki. Par variantu, kas paredz ielu ar divām braukšanas joslām ierobežotā platumā un atbilstoša platuma gājēju ietvēm abās brauktuves pusēs balsoja 162 (65%) no visiem respondentiem. Arī Zaķu ielas iedzīvotāju vairākums (67%) izvēlējās sašaurinātas brauktuves variantu.
 
Kā min Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks Atis Egliņš-Eglītis, “Zaķu ielas jautājums, kā ikviens satiksmes organizācijas jautājums, ir ļoti diskutabls. Tas izraisījis diskusijas kā ekspertu, tā iedzīvotāju vidū. Ieklausoties sabiedrības gaidās un idejās, deputāti lēma atbalstīt to Zaķu ielas attīstības variantu, kas paredz mierīgāku satiksmi, apmierinot gājēju un riteņbraucēju vajadzības.
 
Jau šobrīd redzams, ka satiksme ne tikai samazina dzīves kvalitāti Zaķu ielas iedzīvotājiem, bet ir bīstama arī citiem satiksmes dalībniekiem. Mūsu uzdevums ir to novērst un rast risinājumus, lai autovadītāji, gājēji, riteņbraucēji un vecāki ar ratiņiem var justies droši”, turpina Egliņš-Eglītis.
 
Zaķu ielas pārbūve plānota 2023.gadā.
 
Informācija par Zaķu ielas pārbūves pirmo variantu:
Iela paredzēta ar divām braukšanas joslām ierobežotā platumā un atbilstoša platuma gājēju ietvēm abās brauktuves pusēs. Vietās, kur dzīvojamo ēku apbūve ir tuvu brauktuvei un ierobežo gājēju pārvietošanos, lai ietve būtu nepārtraukta, paredzēts veidot mākslīgus brauktuves sašaurinājumus, tā nodrošinot drošu gājēju pārvietošanos. Vienlaicīgi brauktuves sašaurinājumi pildīs arī ātruma slāpēšanas funkciju, liekot autovadītājam pirms sašaurinājuma piebremzēt, lai pārliecinātos par drošu tā apbraukšanu, līdzīgi kā tas notiek, apbraucot uz brauktuves stāvošu automašīnu.
 
Varianta pirmā daļa skatāma šeit, otrā šeit.