Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Aicina darbā jaunās Kultūras pārvaldes vadītāju

Aicina darbā jaunās Kultūras pārvaldes vadītāju

Cēsu novada pašvaldība meklē pašvaldības iestādes “Kultūras pārvalde” vadītāju (darbs uz nenoteiktu laiku).

Cēsu novada pašvaldība ir drosmīga pašvaldība ar mērķi kļūt par izcilāko dzīves vietu Latvijā, un apzināmies, ka tā sasniegšanai vajadzīgs augsts servisa un speciālistu profesionalitātes līmenis. Ja saskati iespējas un vēlies palīdzēt Cēsu novadam augt, tad pievienojies mūsu komandai!

Mēs aicinām darbā mērķtiecīgu un radošu Kultūras pārvaldes vadītāju, kurš vai kura spēs veiksmīgi uzsākt iestādes darbu, plānot un organizēt kultūras dzīvi novadā un dot ieguldījumu kultūras  attīstībā Cēsu novadā.

Kultūras pārvaldei ir šādas funkcijas un aicinām darbā vadītāju, kurš spēs šīs iestādes funkcijas nodrošināt:

 • Kultūras pārvaldības īstenošana Cēsu novadā;
 • Cēsu novada kultūras attīstības stratēģijas plānošana un ieviešana atbilstoši valsts kultūrpolitikai; 
 • Daudzveidīga kultūras pakalpojuma piedāvājuma un tā pieejamības nodrošināšana Cēsu novadā;
 • Iedzīvotāju līdzdalības sekmēšana kultūras, tautas mākslas un amatiermākslas nodarbēs, tostarp nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana un Dziesmu un deju svētku kustības un pēctecības nodrošināšana Cēsu novadā;
 • Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas veicināšana, tā popularizēšana un pieejamības veicināšana sabiedrībai;
 • Iestāžu un nevalstisko organizāciju savstarpējās sadarbības stiprināšana, reģionālās, nacionālās un starptautiskās sadarbības veicināšana kultūras jomā;
 • Kultūrizglītības pieejamības veicināšana, dažādu kultūras tradīciju saglabāšana, kultūras un radošo industriju resursu attīstība.

Prasības pretendentiem / -ēm:

 • Augstākā izglītība (vēlams humanitārajās zinātnēs un mākslās vai kultūras vadības, vai radošo industriju vadības, vai sabiedrības vadības jomās);
 • Izpratne par kultūras pārvaldību un kultūras vadību publiskajā sektorā;
 • Vismaz trīs gadu  darba pieredze vadošā amatā vai lielu kultūras projektu vadībā;
 • Izpratne par finansēm, vispārējiem uzskaites un plānošanas principiem;
 • Izpratne par personāla vadības jautājumiem;
 • Finanšu piesaistes instrumentu pārzināšana kultūrā;
 • Pieredze darbā ar radošo industriju, kultūras, sabiedrības iesaistes jomas projektiem;
 • Pieredze starptautiskā vidē tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • Ļoti labas latviešu un angļu valodas zināšanas, citas svešvalodas tiks uzskatītas par priekšrocību.

Personiskās īpašības:

 • Izpratne par kultūras attīstību, kultūras pārvaldību un kultūrpolitiku nacionālā un vietējā līmenī;
 • Efektīvas plānošanas prasme, precizitāte un loģiskā domāšana;
 • Pašiniciatīva, atbildība;
 • Vadības prasme;
 • Prasme strādāt komandā;
 • Prezentācijas prasmes;
 • Atvērtība pārmaiņām un iniciatīva, vēlme iesaistīties inovācijās;
 • Ļoti labas saskarsmes un publiskās uzstāšanās prasmes.

Tev tiks dota iespēja:

 • Uzsākt iestādes efektīvu un pārraudzītu darbu, lai nodrošinātu pieejamas kultūras norises Cēsu novada iedzīvotājiem;
 • Vadīt iestādes darbu, lai nodrošinātu kultūras attīstību Cēsu novadā;
 • Piedalīties Cēsu novada kultūras politiku veidošanā un stratēģisku lēmumu pieņemšanā kultūras jomā;
 • Koordinēt jaunu projektu īstenošanu kultūras jomā, veidot starptautiskus sadarbību un finanšu līdzekļu piesaisti tiem.

Mēs sagaidām, ka Tu:

 • Spēsi vadīt iestādes komandu, motivējot to kopēju mērķu sasniegšanai;
 • Veicināsi jaunu, inovatīvu kultūras norišu attīstību;
 • Veicināsi materiālā un nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu, attīstīšanu un popularizēšanu
 • Plānosi un vadīsi kultūras nozares darbu Cēsu novadā, nodrošināsi tas attīstības stratēģijas ieviešanu;
 • Koordinēsi iestādes gada budžeta sagatavošanu un veiksi tā ieviešanas uzraudzību;
 • Sekosi jaunākajām pasaules tendencēm kultūras, radošo industriju jomās;
 • Veicināsi Cēsu novada kultūras organizāciju iekļaušanu starptautiskās sadarbības tīklos un projektos.

Šis būs darbs ar cilvēkiem, jo Tev būs jāorganizē iestādes komandas darbs un jāstrādā kopā ar Cēsu novada kultūras organizācijām un tautas mākslas kolektīviem, muzejiem, tūrisma jomas kolēģiem, valsts un pašvaldības iestādēm un ārvalstu partneriem.

Mēs piedāvājam:

 • Darba iespējas uz rezultātu vērstā, progresīvā pašvaldībā;
 • Profesionālās izaugsmes iespējas, attīstot un pilnveidojot prasmes;
 • Veselības apdrošināšanu un citus labumus atbilstoši darba rezultātiem un normatīvos noteiktajam;
 • Stabilu atalgojumu (2000 EUR pirms nodokļu nomaksas).
Konkursa nolikums skatāms ŠEIT.
Grozījumi konkursa nolikumā skatāmi ŠEIT.

CV, pieteikuma vēstuli un Iestādes attīstības plānu tuvākajiem trīs gadiem sūti uz e-pasta adresi vakances@cesunovads.lv  vai iesniegt klātienē (Cēsu novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (VPVKAC), Raunas  iela 4, Cēsis, Cēsu novads) ar norādi “Kultūras pārvaldes vadītājs” līdz 2022.gada 10.jūlijam.

Lūdzam ievērot, ka sazināsimies un informēsim par konkursa rezultātiem tikai uz interviju uzaicinātos Pretendentus.

Informācija par personas datu apstrādi.
Pārzinis personas datu apstrādei ir Cēsu novada pašvaldības iestāde “Cēsu novada centrālā administrācija”, Raunas iela 4, Cēsis, LV-4101, tālrunis 64161800, elektroniskā pasta adrese: dome@cesis.lv.
Personas datu apstrādes nolūks – darbinieku atlases procesa nodrošināšanai un no tā izrietošo tiesību un pienākumu realizēšanai.
Papildus informācija par personas datu apstrādi šī nolūka ietvaros pieejama mājaslapā 
www.cesis.lv sadaļā "privātuma politika".

Datums: 2022. gada 5. jūlijs