Aicinām veikt sniega tīrīšanu no ēku jumtiem

Ņemot vērā lielo sniega daudzumu uz namu jumtiem pilsētā, Cēsu novada pašvaldība aicina namu apsaimniekotājus un īpašniekus veikt ēku jumtu apsekošanu un attīrīšanu no sniega, ledus un lāstekām. Ņemot vērā lielo sniega daudzumu uz namu jumtiem pilsētā, Cēsu novada pašvaldība aicina namu apsaimniekotājus un īpašniekus veikt ēku jumtu apsekošanu un attīrīšanu no sniega, ledus un lāstekām.

Kūstot sniegam, uz ēku jumtiem izveidojusies ledus kārta un lāstekas apdraud gājēju un pie namiem novietoto transportlīdzekļu drošību.

Atgādinām, ka bieza sniega un ledus kārta uz ēkas jumta var izraisīt jumta konstrukciju noturības zudumus, tādējādi apdraudot arī ēkās esošos cilvēkus.

Veicot jumtu tīrīšanu, lūdzam ievērot drošības pasākumus, norobežojot pieeju darbu veikšanas vietai, lietojot atbilstošos darba aizsardzības līdzekļus, kā arī uzticot darbu veikšanu profesionāļiem.

Esiet uzmanīgi – pievērsiet uzmanību jumta seguma materiālam, lai, veicot attīrīšanas darbus, jumtu nesabojātu.
Ja ēku jumtu attīrīšanu nav iespējams veikt uzreiz, lūdzam gar namiem norobežot zonu, kur iespējams krist sniegam, ledus gabaliem un lāstekām, lai nodrošinātu gājēju drošību. Bīstamās zonas lūdzam norobežot tā, lai gājējiem ērtāk būtu šķēršļus apiet, nevis ignorēt.

Tāpat aicinām gājējus rūpēties pašiem par savu drošību un namu apsaimniekotāju izvietotos norobežojumus ievērot!

Cēsu novada pašvaldības policija uzraudzīs jumtu attīrīšanu no sniega pilsētā un nepieciešamības gadījumā izteiks brīdinājumus par pārkāpumiem.