Veļu laiks Ruckas Darbnīcās

Piektdien, 17.oktobrī, plkst.17:30 Ruckas darbnīcās notiks Veļu laiks Ruckas Darbnīcās Piektdien, 17.oktobrī, plkst.17:30 Ruckas darbnīcās notiks Veļu laiks Ruckas Darbnīcās

Kad naktis kļūst garākas par dienām, lauku darbi ir padarīti un pār zemi bieži nolaižas migla, klāt ir Veļu laiks. Parasti tas turpinājies no Miķeļiem līdz Mārtiņiem, dažviet īsāku laiku, citviet - ilgāku.

"Šai laikā nedarīja nekāda darba, sevišķi nekūla labības, domādami, ka veļu laikā kulta labība nedīgst. Sataisīja visādus ēdienus un nolika tos zemē atsevišķā rūpīgi izslaucītā istabā. Vakarā tur iegāja mājastēvs ar degošu skalu rokā un sauca skaļā balsī savus mirušos vecākus, radus un draugus, lai tie nāktu ēst un dzert."

Aicināti visi interesenti! Programmā - tradicionālas dziesmas, rotaļas un jauka laika pavadīšana draugu lokā!

P.S. līdzi var ņemt groziņu ar iecienītākiem produktiem.