Jauniešu nakts Cēsīs

Tradicionāli, sākoties pavasarim, Cēsu 2.vidusskolā notiks aizraujošas nakts aktivitātes jauniešiem. 24.aprīlī jaunieši no visām Cēsu novada skolām aicināti plkst. 20.30 piedalīties pasākumā „Nakts Cēsīs”, lai kopīgi orientētos naksnīgajās Cēsīs un piedalītos dažādās aktivitātēs skolā. Tradicionāli sākoties pavasarim Cēsu 2.vidusskolā notiks aizraujošas Nakts aktivitātes jauniešiem. 24.aprīlī jaunieši no visām Cēsu novada skolām aicināti plkst.20.30 piedalīties pasākumā „Nakts Cēsīs”, lai kopīgi orientētos naksnīgajās Cēsīs un piedalītos dažādās aktivitātēs skolā.

Pasākuma vienīgais noteikums: Pirms pasākuma pilngadīgajiem jauniešiem jāslēdz vienošanās ar organizatoru. Nepilngadīgajiem jauniešiem jau iepriekšējā dienā jāatnes vienošanās, kas saskaņota ar vecākiem.

Plašāka informācija un pieteikšanās pie:
Inetas Lāces-Sējānes pa tālruni 26469218
Iveta Jermolājevas pa tālruni 28858141