Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Adīšanas ar adāmmašīnu nodarbība

Adīšanas ar adāmmašīnu nodarbība
Ceturtdien, 28.februārī, plkst.17.30 uz Vaives Amatu māju tiek aicināti interesenti, kuri vēlas iepazīties ar adāmmašīnas tehnoloģijas pamatiem, adījumu veidiem un gūt praktisku pieredzi adīšanai ar adāmmašīnu.
Ceturtdien, 28.februārī, plkst.17.30 uz Vaives Amatu māju tiek aicināti interesenti, kuri vēlas iepazīties ar adāmmašīnas tehnoloģijas pamatiem, adījumu veidiem un gūt praktisku pieredzi adīšanai ar adāmmašīnu.

Nodarbības vadīs Ruta Bērziņa.
Dalība bez maksas.

Ja ir iespējams, līdzi ņemiet savu adāmmašīnu.

Pieteikšanās (zvanot vai sūtot sms) pa tālruni: 29473756 vai 26433257.

Vietu skaits ierobežots!

* "Vaives Amatu mājas telpu izveidei un pamatlīdzekļu iegādei investēts ELFLA finansējums LAP 2014.-2020.gadam apakšpasākuma: "Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātes: "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas", projekta "Telpu pielāgošana Amatu mājas izveidei" un "Vaives Amatu mājas darbības pilnveidošanai" ietvaros, sadarbībā ar biedrību "Cēsu rajona lauku partnerība" un Ziemeļvidzemes reģionālo lauksaimniecības pārvaldi."

Informāciju sagatvoja:
Vaives Tautas nama vadītāja
Lāsma Dene
Datums: 2019. gada 6. februāris