Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Bioloģiskās lauksaimniecības kurss Cēsīs

Bioloģiskās lauksaimniecības kurss Cēsīs
LLU Mūžizglītības centrs aicina uz 160 stundu kursu “Bioloģiskā lauksaimniecība”, kurā apgūt bioloģiskās saimniekošanas pamatus pielietojot teorētisko un praktisko nodarbību ciklus profesionālu, praktizējošu pasniedzēju vadībā izmantojot praktizējošu saimniecību bāzi praktisko iemaņu apgūšanai.
LLU Mūžizglītības centrs aicina uz 160 stundu kursu “Bioloģiskā lauksaimniecība”, kurā apgūt bioloģiskās saimniekošanas pamatus pielietojot teorētisko un praktisko nodarbību ciklus profesionālu, praktizējošu pasniedzēju vadībā izmantojot praktizējošu saimniecību bāzi praktisko iemaņu apgūšanai.

Bioloģiskās lauksaimniecības kurss ir lieliska iespēja spert pirmos soļus bioloģiskās lauksaimniecības izzināšanā.

Programma veidota no kursu cikliem šādās tēmās:
Pāreja no konvencionālās uz bioloģisko saimniekošanas metodi.
Bioloģiskās lauksaimniecības reglamentējošie normatīvie akti, sertifikācija un tās prasības.
Kvalitatīva un ekonomiski izdevīga bioloģiskās augkopības produkcijas ražošana.
Kvalitatīva un ekonomiski izdevīga lopkopības produkcijas ražošana.
Pārdošanas veicināšanas pasākumi bioloģisko produktu noieta veicināšanai.
Prasības un risinājumi bioloģisku produktu pārstrādei.

Kurss piemērots ikvienam, kurš vēlas saimniekot ar bioloģiskām metodēm gan iesācējiem, gan nozares lietpratējiem.

Kursu norises laiks vienreiz nedēļā sestdienās. Kursu pirmā nodarbība 21.septembrī.
Norises vieta: Skolas iela 6, Cēsis.
Kopējais kursu laiks 6 mēneši.

Mācību grafiks

Pieteikšanās un informācija pa tel. 27839729 vai e-pastā: llumacibucentrs@gmail.com
Datums: 2019. gada 5. septembris