LU Fonda mecenātu stipendijas iegūst cēsinieki

Šogad pirmo reizi piešķirta Laimiņu ģimenes izcilības stipendija Latvijas Universitātes (LU) Bioloģijas fakultātes studentam, kas interesējas par mikrobioloģiju un imunoloģiju. Stipendiju 2 156 eiro apmērā ieguvusi LU Bioloģijas fakultātes studente, Draudzīgā aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas absolvente Agija Lāce. Savukārt LU dižmecenāta Kristapa Morberga inženierzinātņu stipendiju 1 900 eiro apmērā ieguvis Rīgas Tehniskās universitātes students, Cēsu Valsts ģimnāzijas absolvents Valdis Linde. Šogad pirmo reizi piešķirta Laimiņu ģimenes izcilības stipendija Latvijas Universitātes (LU) Bioloģijas fakultātes studentam, kas interesējas par mikrobioloģiju un imunoloģiju. Stipendiju 2 156 eiro apmērā ieguvusi LU Bioloģijas fakultātes studente, Draudzīgā aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas absolvente Agija Lāce. Savukārt LU dižmecenāta Kristapa Morberga inženierzinātņu stipendiju 1 900 eiro apmērā ieguvis Rīgas Tehniskās universitātes students, Cēsu Valsts ģimnāzijas absolvents Valdis Linde.

Agija Lāce 2014.gadā teicami aizstāvējusi bakalaura darbu par ādas dzīšanu veicinoša Penicillium lanoso-viride glikoproteīna iedarbību uz augšanas faktoru sekrēciju in vitro. Ar bakalaura darbā iegūtajiem rezultātiem, ko Agija papildinās, veicot pētījumus maģistra darbam, viņa plāno piedalīties konferencēs. Rekomendācijas sniedzējs prof. U.Kalnenieks uzsvēr: „Nešaubos, ka Agija ir atbilstoša kandidatūra stipendijai, kura paredzēta izciliem mikrobioloģijas un imunoloģijas specializācijas studentiem.” Agija pati motivācijā minēja: „Tā būtu ne tikai papildus motivācija sasniegt aizvien jaunas zinātnes virsotnes, bet arī sniegtu apziņu, ka man un manām spējām tic ne tikai mana ģimene un draugi, bet vēl kāds, kas būtu gatavs atbalstīt manu izaugsmi un nākotni.”

Valdis Linde jau pirmajā studiju gadā izvēlētajā studiju programmā „Arhitektūra” apliecināja gan savu ieinteresētību vides veidošanas mākslā, gan arī savas spējas tajā sekmīgi darboties. Par to uzskatāmi liecina studiju rezultāti – pirmajos sešos studiju semestros Valdis absolūtajā vairumā studiju priekšmetu ir saņēmis tikai ļoti labus, teicamus un izcilus studiju darbu novērtējumus, tai skaitā speciālajos un profilējošajos priekšmetos – Arhitektūras projektēšanā, Arhitektūras vēsturē, Ēku tipoloģijā, Ēku daļās u.c.

Par LU Fondu
LU Fonda mecenātu stipendijas 2014./2015.akadēmiskajā gadā ir ieguvuši 115 studenti no LU, Rīgas Tehniskās universitātes, Latvijas Lauksaimniecības universitātes, Rīgas Stradiņa universitātes, Latvijas Kultūras akadēmijas, Rīgas Tehniskās koledžas par kopsummu 265 529.34 eiro.

Visi stipendiju ieguvēju vārdi atrodami LU Fonda mājas lapā: http://www.fonds.lv/zinas/t/29776/