Kokurss skolēniem “Veidenbauma klase"

Skolotāj! Jaunieti! Līdz 20. oktobrim piesaki savu klasi E. Veidenbauma memoriālā muzeja “Kalāči” konkursā “Veidenbauma klase”!

Atklājiet Veidenbaumu, meklējiet viņa personībā iedvesmojošo, uzrunājošo un jums aktuālo, dariet kopā!

Konkursa mērķis ir gan veicināt jauniešu interesi par Veidenbauma dzeju un personību, gan dot iespēju klasei kopā darīt, atklāt, radīt, paplašināt savu redzesloku, attīstīt prasmes.

Konkursa uzdevumus ir iespējams pildīt kā mācību uzdevumus vizuālās mākslas, literatūras, sociālo zinību, informātikas un citos mācību priekšmetos.

Konkurss 6.-12. klašu skolēniem.

Mācību gada laikā jāizpilda trīs radoši un interesanti uzdevumi. Pirms katra uzdevuma klase saņems atgādinājumu par uzdevuma noteikumiem un tā izpildei paredzēto laiku.

Konkursa darbu vērtēšanā tiks piesaistīti dzejnieki, mākslinieki un citas radošas personības, kas ietilpst Veidenbauma cienītāju kopienā!

Trīs labākās un aktīvākās klases saņems titulu – “Veidenbauma klase” un tieši savai klasei veidotu piedzīvojumu E. Veidenbauma muzejā! Informācija un pieteikšanās: andra.kise@priekuli.lv, baiba.roze@priekuli.lv , tālr.:25601677

Konkursa nolikums un pieteikuma anketa pielikumā!