Iegūst godalgotās vietas mūzikas olimpiādē

Sestdien, 11.martā Cēsu Valsts ģimnāzijā notikusi mūzikas olimpiāde “Muzicē un saceri”, kurā piedalījušies skolēni no Cēsu Valsts ģimnāzijas, Cēsu 1.pamatskolas, Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolas, Stalbes vidusskolas un Vecpiebalgas vidusskolas. Sestdien, 11.martā Cēsu Valsts ģimnāzijā notikusi mūzikas olimpiāde “Muzicē un saceri”, kurā piedalījušies skolēni no Cēsu Valsts ģimnāzijas, Cēsu 1.pamatskolas, Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolas, Stalbes vidusskolas un Vecpiebalgas vidusskolas.

Olimpiādes rezultāti

Jaunākā grupa
1.vieta: Anna Rijniece, Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Ilga Šķendere;
2.vieta Anete Kalniņa, Cēsu 1.pamatskola, skolotāja Ilva Līne;
3.vieta: Kārlis Kide, Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Ilga Šķendere;
Atzinība: Elīza Ropša un Agnese Krauze, abas Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskola, skolotāja Monta Ventere; Madara Liepiņa, Cēsu 1.pamatskola, skolotāja Ilva Līne; Megija Romanovska, Vecpiebalgas vidusskola, skolotāja Agrita Eškina; Tīna Marija Zaļaiskalns un Armands Ričards Robītis, abi Stalbes vidusskola, skolotāja Anda Tomsone.

Vecākā grupa
1. vieta: Melisa Kaškura, Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Ilga Šķendere;
2. vieta: Laura Grušina, Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Ilga Šķendere.


Uz Vidzemes reģiona mūzikas olimpiādi izvirzīti: Anna Rijniece, Anete Kalniņa, Kārlis Kide, Madara Liepiņa, Melisa Kaškura, Laura Grušina.


Paldies skolotājiem par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā olimpiādei!
Paldies skolēniem un viņu vecākiem!

Informāciju sagatavoja:
Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļas metodiķe
Biruta Dambīte