Cēsu skolēni piedalās Mēness apmetnes modelēšanas sacensībās

22. aprīlī noslēdzās skolēnu projektu iesniegšana Eiropas Kosmosa Aģentūras un Airbus fonda organizētajām sacensībām “Moon Camp Challange”.

Šāda izglītības projekta mērķis ir iedrošināt inovatīvu mācīšanās tehnoloģiju lietojumu izglītībā, lai izstrādātu Mēness apmetnes bāzes projektu telpiskās modelēšanas aplikācijās. Sacensības sadarbībā ar Autodesk norisinājās trijās kategorijās skolēniem vecumā, sākot no 6 līdz 19 gadi. Šogad sacensībās piedalījās 4173 skolēni no 53 pasaules valstīm, Latviju pārstāvēja 5 komandas.

Topošais Kosmosa izziņas centrs EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014. - 2021. gada perioda programmas “Pētniecība un izglītība” aktivitātes “Inovācijas centri” projekta “Inovācijas centra izveidošana Cēsīs” ietvaros jau 2020. gada nogalē uzsāka Latvijas skolu informēšanu, bet 2021. gada janvārī vadīja mācības un sniedza tehnisku palīdzību pedagogiem.

Komandām bija jāveic dažādi eksperimenti un pētījumi, lai analizētu un izprastu, kā ekstrēmajā kosmosa vidē iespējams veidot apmetni uz Mēness, Uzdevu,u veikšanai atkarībā no kategorijas bija jāizmanto datorprogrammas - Tinkercad vai Fusion 360.

Kategorijā Moon Camp Discovery (Mēness nometnes atklāšana) piedalījās komanda no Cēsu 2. pamatskolas. Bērniem skolotāju pavadībā bija jābūvē Mēness bāze izmantojot 3D dizainu programmā Tinkercad.

Kategorijā Moon Camp Explorers (Mēness nometnes pētnieki) piedalījās 3 komandas no Valmieras Viestura vidusskolas, Galēnu pamatskolas un Siguldas novada Jaunrades centra. Šeit, katras komandas uzdevums, izmantojot 3D dizainu programmā Tinkercad, bija uzbūvēt nometni uz Mēness, izpētot un paskaidrojot, kā viņi izmantos vietējos resursus, pasargās astronautus no bīstamām situācijām kosmosā,  jāapraksta dzīvojamās un darba telpas. Kategorijā Moon Camp Pioneers (Mēness nometnes pionieri)  piedalījās komanda no Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas. Šeit komandai bija jāveic tāda pati misija, bet izmantojot programmu Fusion 360.

Sakām lielu paldies skolotājiem, kas atsaucās uz mūsu piedāvājumu piedalīties. Arī turpmāk aicināsim skolas no visas Latvijas piedalīties projekta “Inovācijas centra izveidošana Cēsīs” plānotajās aktivitātēs.

Sacensību rezultātus un visus iesniegtos projektus var apskatīt šeit - ESA - Moon Camp Challenge 2020-2021 Winners