Cēsu novada skolās uzlabo ugunsdrošību

Cēsu novada izglītības iestādēs sākta ugunsdrošību sistēmu uzlabošana. Jau septembrī Cēsu internātpamatskolas rehabilitācijas centrā tiks uzstādītas automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas, izgaismotas izeju un evakuācijas kustības virzienu norādītājzīmes un uzstādīts automātiskā balss ugunsgrēka izziņošanas sistēma. Cēsu novada izglītības iestādēs sākta ugunsdrošību sistēmu uzlabošana. Jau septembrī Cēsu internātpamatskolas rehabilitācijas centrā tiks uzstādītas automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas, izgaismotas izeju un evakuācijas kustības virzienu norādītājzīmes un uzstādīts automātiskā balss ugunsgrēka izziņošanas sistēma. Rāmuļu pamatskolā šādas iekārtas tiks uzstādītas oktobra mēnesī.

Pēc sistēmu uzstādīšanas tiks organizētas darbinieku un skolēnu instruēšana ugunsdrošības jautājumos. Skolas izstrādās ugunsdrošības instrukcijas un rīcības plānu ugunsgrēka gadījumā.

Cēsu novada pašvaldība šogad maijā noslēdza līgumu ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru par individuālā projekta „Atbalsts ugunsdrošības pasākumiem pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs” īstenošanu.

Programmu tiek īstenota Latvijas – Šveices programmas ietvaros. Kopējās attiecināmās izmaksas 28 197.56LVL, Cēsu novada pašvaldības līdzfinansējums sastāda 10% no kopējām izmaksām.