Cēsu novada pedagogu metodiskā diena

Trešdien, 1.jūnijā, plkst.10.00 Cēsu 2.pamatskolā, Gaujas ielā 45 notiks Cēsu novada pedagogu metodiskā diena. Trešdien, 1.jūnijā, plkst.10.00 Cēsu 2.pamatskolā, Gaujas ielā 45 notiks Cēsu novada pedagogu metodiskā diena.

Darba kārtība:
Plkst. 9.30 – 10.00 Dalībnieku reģistrēšanās
Plkst. 10.00 – 13.00 "Kā skolā varam panākt mācību stundas efektivitātes uzlabošanos"
Tēma: "Kā sekmēt skolēna motivāciju mācīties", lektori - Pieaugušo izglītības iestāde “DZM”
Plkst.13.00 – 13.30 Kafijas pauze
Plkst.13.40 Pedagoģiskās meistarklases (visas meistarklases sākas plkst.13.40)

Nr. Meistarklases nosaukums Vadītājs/i
1.
Zālē
Motivācija visiem un ikvienam – no citādas mācību stundas līdz individuāla plāna izveidei Iveta Freivalde, Cēsu Pilsētas vidusskola
E konspekts. No grāmatas līdz e-videi Melita Žeļezcova, Cēsu pilsētas vidusskola
“Rotaļīgā fizika”, mājturība un tehnoloģijas (galvenā balva konkursā “Inovatīvs labās prakses piemērs 2016”) Aivars Lamberts, Cēsu Pilsētas vidusskola
"Kā integrēti interaktīvās metodes pielietošana mācību stundā aizved līdz starptautiskam projektam" Ērika Siliņa, Cēsu Pilsētas vidusskola
2.
klasē
Planšetdatoru izmantošana mācību procesā- tehniskais risinājums un aprīkojums; populārās aplikācijas; planšetdatoru izmantošanas metodika; planšetdatoru izmantošanas pieredze Cēsu 2. pamatskolā (pedagogiem) Aleksandrs Markulis, Cēsu 2. pamatskola.
3.
Dator
klasē
„Skolēnu motivēšana rēķiniem galvā”, praktiska darbošanās tīmekļa vietnē www.miksike.lv Mērķauditorija: sākumskolas, matemātikas skolotāji, interesenti Diāna Siliņa, Cēsu Valsts ģimnāzija
4. Skolēna izziņas aktivitātes un radošuma veicināšana, apgūstot mācību satura komponentu'' Kultūra laikā un telpā''
(viduslaiku māksla). Mērķauditorija - kulturoloģijas, vizuālā mākslas skolotāji, interesenti. Līdzi ņemt krāsu zīmuļus un papīru, smalku melno flomāsteru!
Lūcija Silva Suhanova, Emma Rasa un Ēro Rass, Cēsu Valsts ģimnāzija.
5. "Skolēnu mācīšanās motivācijas veidošana, izmantojot starpdisciplinārus uzdevumus". Mērķauditorija: dabaszinātņu un citu mācību priekšmetu skolotāji, interesenti Sarmīte Dreijalte, Cēsu Valsts ģimnāzija
"Skolēnu mācību motivācijas aktivēšana mācību stundā izpildot dažādas formas un izziņas līmeņa uzdevumus bioloģijā pamatskolas posmā" Inita Kriškāne, Cēsu Valsts ģimnāzija
6. Projektu nedēļa “Viss par un ap sportu”. Piemērs projekta nedēļas plānošanai un organizēšanai Antra Avena un Inga Jursone, Cēsu 1. pamatskola
7. Atbalsta pasākumi matemātikas mācīšanas procesā. Ligita Neimane un Lidija Lisovska, Cēsu Pilsētas vidusskola
“Kahoot! - testi, kas motivē skolēnus mācīties” Kahoot! testi ir alternatīva iespēja darbam ar pultīm. Pieredze izmantošanai matemātikā vidusskolā un fizikā, tos var izmantot jebkurā mācību priekšmetā gan jau gatavus testus, gan arī iespējams pašam veidot savus testus. Līdzi ņemt mobilo telefonu ar interneta pieslēgumu! Inese Lazdiņa un Reinis Lazdiņš, Cēsu Valsts ģimnāzija
„Dalība komandu sacensībās informātikā un matemātikā kā skolēna intereses veicinātāja” Ilmārs Siliņš, Cēsu Valsts ģimnāzija
7.1 “Radošie mācīšanas un mācīšanās paņēmieni mūzikas stundās dažādu tēmu apguvē. Arta Apsīte, Cēsu 2.pamatskola.
8. “Pieredze krievu valodas mācīšanā 4. un 5. klasē (fakultatīvi) Anna Soročinska, Cēsu 2. pamatskola
9. Reāliju (un kultūras komponentu) izmantošana svešvalodu mācību stundās (spāņu, angļu, vācu, un krievu valodas skolotājiem) Ilva Šinta, Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija
10. Radošie darbi vēsturē un sociālajās zinībās pamatskolā Sarmīte Ķeņģe, Cēsu 2. pamatskola
Pozitīvās attieksmes veidošana pret mācību darbu Marina Strade, Cēsu 2. vakara (maiņu) vidusskola
11. Kā mācīt sākumskolā skolēnus risināt praktisku problēmu? Marita Dzene un Laura Žagare, Cēsu 2. pamatskola
Matemātikas apguves paņēmieni brīvā dabā Aiga Granta, Cēsu 2. pamatskola
Dažādu metožu pielietojums latviešu valodas mācīšanā sākumskolā 4. - 6. klasē Lilita Kampenusa, Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskola
Interaktīva skolēnu un pedagoga sadarbība mācību procesā Sandra Pušpure, Cēsu 2. pamatskola
Vingrinājumi uzmanības, atmiņas, domāšanas, intelekta attīstīšanai sākumskolā Dace Puriņa, Cēsu Pilsētas vidusskola